Forøget fokus på alvorlige svampeinfektioner

I august blev overlæge, dr.med., ph.d. Maiken Cavling Arendrup udnævnt til klinisk professor i medicinsk mykologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet med en tilhørende delt overlægestilling mellem Klinisk Mikrobiologisk Afd., Rigshospitalet, og Statens Serum Institut (SSI).
Siden 2001 har Maiken opbygget og ledet Svampelaboratoriet på SSI og har etableret den nationale overvågning af svampeinfektioner og resistens. Det arbejde fortsætter hun med, men nu kun på halv tid. Den anden halvdel af sin arbejdstid bruger Maiken på Rigshospitalet/Københavns Universitet, hvor hun forsker i alvorlige svampeinfektioner og hjælper med at indføre mere systematisk diagnostik af svampeinfektioner både før og under behandling.

På Rigshospitalet er Maiken ansat på KMA, men alle afdelinger kan trække på hendes store viden om svampeinfektioner. Maiken er gået i gang med at opdatere og modernisere de diagnostiske funktioner mhp. påvisning af svampe og deres følsomhed for antimykotiske midler, og hun er født deltager i det antimykotiske stewardship program, der begynder på RH i april 2017. 

Maiken blev uddannet som læge ved Københavns Universitet i 1988 og færdiggjorde sin ph.d.-grad om antistoffer mod HIV-infektioner i 1992. I 2001 blev hun speciallæge i klinisk mikrobiologi efter at have arbejdet på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og hæmatologisk afdeling på det daværende Herlev Hospital. I 2015 forsvarede hus sin disputats om svampe og svampeinfektioners epidemiologi i Danmark og samme år blev hun udnævnt professor ved Århus universitet med mykologi som sit fagområde. 

Maiken har stiftet det nordiske selskab for mykologi (NSSM – Nordic Society of Medical Mycology) og har været formand for selskabet fra 2003 til 2015. I denne rolle var hun hovedarrangør af den internationale kongres TIMM - Trends in Medical Mycology - i København i 2013 med over 1000 deltagere fra hele verden. I internationalt regi er hun formand for en komité under EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), der beskæftiger sig med resistensbestemmelse af svampe og fastlæggelse af grænseværdier for følsomhed versus resistens. I øjeblikket arbejder gruppen blandt andet på hurtige og nemme metoder til rutineundersøgelser af resistens i svampe. På grund af denne ekspertise har hun ligeledes i en årrække været udpeget rådgiver for den amerikanske Clinical Laboratory Institute’s antifungal susceptibility testing komité.
 
Maiken Cavling Arendrup er medforfatter på mere end 130 videnskabelige publikationer og flere bogkapitler inkl. i den anerkendte Manual for Clinical Microbiology. Hun har gennem årene været vejleder for flere PhD og specialestuderende og har modtaget to forskningspriser: Fritz Kauffmans internationale forskningspris i 2003 og senere Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis forskningspris i 2010.

Vi ser frem til, at Maikens ansættelse som professor ved KU og overlæge på KMA, RH, væsentligt vil styrke kampen mod de alvorlige svampeinfektioner, som særligt rammer immunkompromitterede patienter på hospitalet.

v/ Niels Frimodt-Møller


Redaktør