Cystisk fibrose (CF) og et infektionshygiejneprojekt

På baggrund af miljøpodninger og observationsstudier har KMA’s hygiejnesygeplejersker i samarbejde med CF-klinikken ændret på en del arbejdsgange, således at CF patienter kan opleve ensartede infektionshygiejniske retningslinjer og kvalitet i deres pleje og behandlingsforløb, uanset hvor de færdes på Rigshospitalet.
v/ Helle Krogh Johansen og Sussie Marie Skov

I 70’erne og begyndelsen af 80’erne spredte særligt tilpassede Pseudomonas aeruginosa stammer sig blandt CF patienterne. Der blev derfor indført kohorte isolation for patienter med og uden P. aeruginosa lungeinfektion for at undgå yderligere smitte. På den baggrund var det overraskende, at der i en nylig publikation fra CF klinikken blev påvist transmission af P. aeruginosa blandt nyinficerede børn og unge med CF (Marvig et al. Nat Genetics, 2015). I foråret 2016 blev det besluttet at indsamle miljøprøver fra udvalgte lokaliteter i CF ambulatorierne på afsnit 5003 (børn) og 8622 (voksne) som et led i kortlægningen af mulig indirekte smittetransmission. Resultaterne blev suppleret med to observationsstudier i begge CF ambulatorier, hvor fokus blev rettet mod håndhygiejne, adfærd, arbejdsgange, samt rengøring og desinfektionsprocedurer.

På baggrund af miljøpodninger og observationsstudier har IHE og KMA i samarbejde med CF-klinikken ændret på en del arbejdsgange, således at CF patienter fremover oplever ensartede infektionshygiejniske retningslinjer og kvalitet i deres pleje og behandlingsforløb, uanset hvor de færdes på Rigshospitalet.

Der er ligeledes sket ændringer af tidligere rengørings- og desinfektionsprocesser, således, at der nu benyttes klorrengøring og i visse situationer også Glosair (brintoverilte) som desinfektionsprocedure, hvilket er i tråd med konklusionerne fra et studie i Science fra 2016: ’Emergence and spread of a human-transmissible multidrug-resistant Nontuberculous mycobacterium’, hvori der dokumenteres udbredt direkte og indirekte smitte af atypiske mykobakterier blandt CF patienter.  


Billedet er et eksempel på et nyt tiltag på afsnit 8622, som viser, hvordan vejledning og information kan forbedre og lette forståelsen for det nødvendige i at huske håndhygiejne og maske når man har CF og skal til et af de månedlige besøg i CF ambulatoriet.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse


Redaktør