Nyt i parasitologien

​På KMA er vi nået til en ny epoke i parasitologien, og derudover har vi fejret modtagelsen af Global Excellence in Health.

En ny epoke for parasitologisk diagnostik på Rigshospitalet

v/ Jørgen Kurtzhals


På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er vi nået til en ny epoke i parasitologien, da vi har sagt farvel til Grethe Gomme.
Gennem mere end 40 år har parasitologisk diagnostik på Rigshospitalet været synonymt med navnet Grethe Gomme. Grethe er kendt for sin store grundighed og alvidenhed på området, og der har været adskillige journaler med ordinationen " rp. Gomme", når ingen kunne finde ud af, hvad en patient fejlede. I årets løb har vi både fejret Grethes 75 års fødselsdag og taget afsked med hende til en reception. Men selv om Grethe gik på pension i august, så har hun stadig sin gang i laboratoriet 1-2 dage om ugen, hvor hun øser ud af sin erfaring og deltager i diagnostikken. Grethe har i årenes løb været involveret i en række forskningsprojekter og fortsætter med at udføre analyser på prøver fra Ghana og andre afrikanske lande i 2016.

Den manuelle mikroskopi vil formentlig langsomt blive overtaget af molekylærbiologisk diagnostik, f.eks. som vores PCR analyser for tarmprotozoer og pneumocyster, som blev beskrevet i årsberetningen sidste år. Begge disse analyser er blevet meget efterspurgte pga. deres høje følsomhed. Vi finder ganske enkelt flere positive prøver, end man gør med mikroskopi. Det er for det meste godt, men også et problem, hvis metoderne bliver alt for følsomme. Vi håber på gradvis at udvide vores repertoire af PCR undersøgelser, samtidig med at vi opretholder ekspertisen i mikroskopi, som er nødvendig for at sikre tolkning af svarene.

En ny epoke er begyndt i parasitologien, og den gamle er heldigvis stadig i gang, så vi sikrer, at værdifuld viden og erfaring bevares i parasitologisk laboratorium.


Global Excellence in Health 

​V/ Jørgen Kurtzhals


Center for Medicinsk Parasitologi (CMP)  fik Region Hovedstadens pris, "Global Excellence in Health 

2015 blev prisernes år for parasitologien. På verdensplan blev Nobelprisen i medicin eller fysiologi u​ddelt med 50% til opdagelsen af et nyt malariamiddel og 50% til opdagelsen af et nyt middel mod rundorm. Begge lægemidler har reddet millioner af mennesker fra død og invaliditet.

På det lokale niveau blev Center for Medicinsk Parasitologi (CMP) tildelt Region Hovedstadens pris, "Global Excellence in Health". KMA er én af tre partnere i CMP, som er et tværinstitutionelt center med over 60 videnskabelige medarbejdere. CMP blev dannet i 1991 af Institut for Immunologi og Mikrobiologi (dengang IMMI, nu ISIM) på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i fællesskab med KMA og Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

Gennem 24 år har CMP arbejdet med forskning i verdensklasse indenfor parasitære sygdomme, især malaria. Forskningen har haft kolossal international betydning for udvikling af vacciner og behandling af malaria. CMP har desuden deltaget i en række universitetssamarbejder om uddannelse af forskere og andre medarbejdere i afrikanske lande, og mange af de PhD studerende, vi har uddannet i årenes løb, sidder nu på ledende positioner i afrikansk, medicinsk forskning. De er fortsat vores samarbejdspartnere, og vi har store forventninger til flere forskningsresultater, der kan forbedre menneskers sundhed på globalt plan. Selv om der er langt fra Nobelprisen til Global Excellence, er prisen en stor anerkendelse og inspiration.

Redaktør