Klinikledelsens tilbageblik

2015 blev endnu et år med fokus på faglig og organisatorisk udvikling med en del projekter inden for begge områder. Nyt udstyr er blevet indkøbt og nye metoder implementeret. Dette ligger fint i tråd med KMA's fokus på at øge kvaliteten samt at være på forkant med udvikling af nye og hurtigere analyser for at fremme diagnostik og behandling. 

v/ Niels Frimodt-Møller og Annette Dreyer


Vi vil derfor gerne sige stor tak til alle medarbejdere på KMA for at være fagligt nysgerrige og engagerede i undersøgelse og implementering af nye tiltag. Lysten til udvikling og samarbejde om at nå målene er det, der driver denne afdeling og giver et rart arbejdsmiljø. Nogle af disse tiltag kan I læse om i de følgende artikler. 

Implementering af Sundhedsplatformen har været og er stadig - i tråd med resten af Rigshospitalet/Region H - en vigtig prioritet. Vi har i fællesskab med de andre mikrobiologiske afdelinger i Region H og Region Sjælland standardiseret og tilpasset analyser, rekvisitionssystemer og svarafgivelse. Dette er vi overbeviste om kommer til at øge kvaliteten af det mikrobiologiske rekvirerings-/svarafgivelsessystem og vil lette vores brugere i det daglige med at rekvirere prøver og modtage svar.

Et andet tiltag er indførsel af EUCAST antibiotikaresistensbestemmelse, hvor resistensbestemmelse besvares efter S-I-R systemet (Sensitiv-Intermediær-Resistent). Det har været et paradigmeskift i afdelingen, og mange medarbejdere har været dybt involverede i hele processen for at få det til at lykkes. Efter de første tekniske opstartsproblemer, fungerer systemet rigtig godt og giver nogle overskuelige og lettilgængelige prøvesvar til klinikerne.

2015 var som bekendt også året, hvor Rigshospitalet og Glostrup Hospital fusionerede og blev til ét hospital. For KMA betød det begyndelsen på et tæt samarbejde med klinikker på Glostrup-matriklen, som sender mikrobiologiske prøver til os, og hvor KMA's læger er i daglig kontakt med klinikerne på Glostrup-matriklen og kommer til ugentlige konferencer.

​Dette var blot et udsnit af de tiltag, 2015 bragte med sig. Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde med Diagnostisk Center, som altid støtter op om afdelingens drift og udvikling med professionel hjælp og rådgivning. Ikke mindst er vi som altid glade for dialogen med alle jer klinikere, der bruger os i hverdagen, da I er med til at optimere vores ydelser på flere områder. 

Redaktør