Ensrettede og forenklede procedurer for isolation

​KMA's infektionshygiejniske enhed har udviklet og implementeret ensrettede og forenklede procedurer for isolation.

Når en patient isoleres, skal dette markeres tydeligt med et af Rigshospitalets isolationsskilte

v/ Lisbeth Kyndi Bergen​

I forbindelse med Region Hovedstadens strategi, Fokus og Forenkling, har Rigshospitalet ensrettet og forenklet procedurer for isolation.

Det skal være let for personalet at isolere de rigtige patienter. Derudover skal hurtig diagnostik af relevante infektioner samt rettidig rådgivning støtte isolation og af-isolation af patienten og således resultere i et reduceret antal smitteisolationsdage. Det tværfaglige initiativ har derfor bl.a. indført ensrettede og forenklede procedurer for smitteisolation af patienter.

Forbedringsindsatsen tager udgangspunkt i faglig kvalitet, arbejdsgange og omkostningsbevidsthed. Vi skal undgå unødige isolationsdage og gøre det lettere for personale, patienter og pårørende. Undersøgelser viser bl.a., at patienter får bedre pleje og har det langt bedre psykisk, når de ikke er isolerede.

Arbejdsgrupper på tværs af klinikker har deltaget i udarbejdelsen af isolationsvejledninger, nye isolationsskilte og i design af "door-caddy". I alt har mere end 50 medarbejdere fra klinikkerne deltaget.

De nye procedurer blev implementeret 1. maj 2015 og er blevet rigtig godt modtaget i klinikkerne. Den regionale komité for infektionshygiejne har besluttet, at initiativet skal gøres regionalt i 2016.

Redaktør