Personale fra klinikken indtaler information på diktafoner

​​​

Om Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin er en tværgående serviceafdeling for Rigshospitalets kliniske afdelinger. Vi modtager patienter henvist fra hele Danmark og patienter fra udlandet.