Cluster for Molecular Imaging

​Cluster for Molecular Imaging driver en core-facilitet til molekylær billeddannelse af dyr.

​Nuklearmedicinske teknikker (SPECT & PET) bliver i stigende omfang brugt til studier af små dyr, f.eks i forbindelse med udvikling af nye sporstoffer og lægemidler. For at sikre den bedste brug af disse teknikker suppleres de med morfologisk billeddannelse (f.eks. CT) og metoder som optisk billeddannelse i form af bioluminiscense og fluorescens.

​Core-faciliteten omfatter følgende udstyr:

  • SPECT-skanner til små dyr
  • PET/CT skanner til små dyr
  • MR skanner til små dyr
  • Udstyr til optisk billeddannelse

Core-faciliteten har især fokus på grundforskning og 'translational' forskning, idet metoderne er potentielt overførbare til afdelingen. Den drives af Cluster for Molecular Imaging. Såvel clustret som core-faciliteten ledes af professor Andreas Kjær.

Kontakt Professor Andreas Kjær, e-mail: andreas.kjaer@regionh.dk

Redaktør