Bestilling af undersøgelser - Glostrup

Her kan du som rekvirent finde praktisk information, når du skal henvise patienter til undersøgelse i Nuklearmedicin, klinik Glostrup.

Instruks for bestilling af fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser

Før rekvisition: 

Læs eventuelt rekvirentvejledningen for den pågældende undersøgelse med henblik på særlige forhold vedrørende indikation, patientforberedelse med mere.  

Lokationsnr. 5790002027895.  Hospitalskode: 130116A

 

Rekvisition af patientundersøgelser:

På hospitalerne:

Undersøgelserne bestilles i RIS.  

I almen praksis:

Alle henvisninger bedes sendt som ref02 EDI henvisninger til:

Lokationsnummer: 5790002027895

Hospitalskode: 130116A

 

Akut undersøgelse:

Akut eller fremskyndet undersøgelse skal aftales med vagthavende læge på telefon 38 63 24 45. Afdelingens åbningstid er mandag til torsdag 8-15.30 og fredag 8-15. Uden for åbningstiden kan uopsættelige undersøgelser udføres efter aftale. Kontakt receptionen på tlf. 38 63 38 63.   

Svar på undersøgelsen:

Region Hovedstaden:

Undersøgelsens svartekst findes i RIS, mens billeder, skemaer mm. findes i PACS. RIS-svaret kan som sædvanligt tilgås fra PACS. Svaret kan også tilgås via Opus. 

Andre regioner:

Svar inklusive kopi af svarteksten fra RIS vil være gjort tilgængeligt i den pågældende regions PACS. 

Almen praksis:

Undersøgelsens svartekst kan ses i det elektroniske svarsystem på samme måde som for radiologiske undersøgelser. I svaret findes et link, som gør det muligt at se billeder, skemaer mm. på den pågældende patient via internettet. 
Redaktør