Vejledning om afdelingens undersøgelser – Glostrup

Her kan du som rekvirent finde vejledninger og praktisk information, når du skal henvise patienter til undersøgelse i Nuklearmedicin, klinik Glostrup.  ​
Lokationsnr. 5790002027895.  Hospitalskode: 130116A​

Instruks for bestilli​ng af fysiologiske og nuklearmedicinske under​søgelser

Før rekvisition: 

Læs eventuelt rekvirentvejl​edningen for den pågældende undersøgelse med henblik på særlige forhold vedrørende indikation, patientforberedelse med mere. 

Læs desuden eventuelt følgende vejledninger:

Bestilling af ambulance-, liggende syge- og siddende patienttransport 
Bestilli​ng og brug af tolke 
Observations​krævende patienter​

Rekvisition af patientundersøgelser:

På hospitalerne:

Undersøgelserne bestilles​ i RIS. Læs venligst vejledning om rekvisition af klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske undersøgelser inden rekvisition for yderligere vejledning. 

I almen praksis:

Alle henvisninger bedes sendt som ref02 EDI henvisninger til:

Lokationsnummer: 5790002027895

Hospitalskode: 130116A

Læs venligst vejledning om rekvisition af klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske undersøgelser inden rekvisition for yderligere vejledning. ​

Akut undersøgelse:​

Akut eller fremskyndet undersøgelse skal aftales med vagthavende læge på telefon 38 63 24 45. Afdelingens åbningstid er mandag til torsdag 8-15.30 og fredag 8-15. Uden for åbningstiden kan uopsættelige undersøgelser udføres efter aftale. Kontakt receptionen på tlf. 38 63 38 63.  ​​

Svar på undersøgelsen:

Region Hovedstaden:​
Undersøgelsens svartekst findes i RIS, mens billeder, skemaer mm. findes i PACS. RIS-svaret kan som sædvanligt tilgås fra PACS. Svaret kan også tilgås via Opus. 

Andre regioner:​
Svar inklusive kopi af svarteksten fra RIS vil være gjort tilgængeligt i den pågældende regions PACS. 

Almen praksis:​
Undersøgelsens svartekst kan ses i det elektroniske svarsystem på samme måde som for radiologiske undersøgelser. I svaret findes et link, som gør det muligt at se billeder, skemaer mm. på den pågældende patient via internettet. 

Se i øvrigt vejledning vedr. svar på klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser

Rekvirentvejle​dninger ​​(samlet liste over de undersøgelser, vi laver i klinikken i Glostrup)

Her kan du finde og printe rekvirentvejledninger til de fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, som vi foretager på Nuklearmedicin, klinik Glostrup.​

Redaktør