Fakta om afdelingen

Afdeling for Klinisk Biokemi er en af landets største laboratorieafdelinger. Vi måler koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske), og undersøger strukturdefekter i stofferne.​

Personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling kigger i et mikroskop

> Fakta om afdelingen - Blegdamsvej
​> Fakta om afdelingen - Glostrup​

Afdeling for Klinisk Biokemi – Blegdamsvej

Afdeling for Klinisk Biokemi måler koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker og undersøger strukturdefekter i stofferne.

Rigshospitalets Labportal viser afdelingens repertoire af analyser, og priserne fremgår af  prislisten.

Vi leverer over 6 mio. analysesvar pr. år, og moderne teknologi sikrer pålidelige analyseresultater på patientprøver med hurtig svarafgivelse. Hovedparten af afdelingens personale er bioanalytikere, der også tager blodprøver på hospitalets patienter. Blodprøvetagning på ambulante patienter foregår i afdelingens Ambulatorium for blodprøvetagning.

Forskning

Afdelingens forskning på Blegdamsvej matriklen er koncentreret om tre områder:

  • Ekspressionsregulation af peptidhormoner og vækstfaktorer i normale og syge celler. Udvikling af nye metoder til måling af peptidmarkører indenfor endokrin tumorbiologi, metabolisme og kardiovaskulær sygdom.
Seniore forskere indenfor peptidforskning er: Professor, overlæge, dr.med. Jens Peter Gøtze, professor, overlæge, dr.med. et scient. Jens F. Rehfeld, ledende biokemiker, dr.scient. Anders Holten Johnsen, overlæge, ph.d. Peter Plomgaard, og klinikchef, lektor, dr.med., MPA, Linda M. Hilsted.

  • Kardiovaskulær biologi, herunder den molekylære biologi af hæmostase/trombosefunktioner og arteriosklerose.
Seniore forskere indenfor kardiovaskulær biologi er:1. reservelæge, seniorforsker, dr.med. Christina Christoffersen og overlæge, ph.d. Emil Daniel Bartels.

  • Genetisk baggrund for sygdom i den generelle befolkning med fokus på multifaktorielle sygdomme som kardiovaskulær og cerebrovaskulær sygdom, lever- og galdevejssygdomme, demens og diabetes. Endvidere brug af genetik til at prædiktere effekten samt bivirkninger af medikamenter, og brug af genetik til etablering af kausalitet for plasma biomarkører.
Seniore forskere indenfor genetisk epidemiologi er: Professor, overlæge, dr.med. Anne Tybjærg-Hansen, overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Ruth Frikke-Schmidt, og overlæge, klinisk lektor, dr.med. Marianne Benn.

Til alle grupper er der tilknyttet postdocs, ph.d.-studerende, samt kandidat- og bachelorstuderende.


Du kan læse mere om afdelingens aktiviteter og arbejdsområde i afdelingens årsberetning

​Afdeling for Klinisk Biokemi – Glostrup

​Afdelingen stræber efter konstant at tilbyde de mest moderne og for hospitalets kliniske afdelinger mest relevante analyser til gavn for diagnostik og behandling af patienterne.​

Labora​toriet

Laboratoriet har døgnvagt, hvor bioanalytikere udfører analyser 24 timer i døgnet 7 dage om ugen på indlagte og ambulante patienter. ​

Ambulatorium

​Ambulatoriet udfører blodprøvetagning og EKG optagelse på alle ambulante patienter (dagpatienter) samt en del af de indlagte patienter. Børn under 3 år henvises til hospitaler med børneafdeling.

Bestilling af analyser

Alle analyser bestilles elektronisk af de kliniske afdelingers personale i Sundhedsplatformen.

Analysefortegnelse (relevant for sundhedsfagligt personale)​

Analysespecifikke data fremgår af analysefortegnelsen

Personale

Personalet i Afdeling for Klinisk Biokemi består af bioanalytikere, laboranter, social- og sundhedsassistenter, studerende, sekretærer, teknikere, biokemikere og læger, som arbejder tværfagligt med at løse opgaverne inden for analyser, service, undervisning og forskning.

Ris og ros

Afdeling for Klinisk Biokemi ønsker at levere ydelser af høj kvalitet til gavn for patienter og rekvirenter

Du er velkommen til at kommentere en hændelse, du har oplevet som patient, pårørende eller sundhedspersonale i kontakten med Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet Glostrup.

Vi bruger henvendelserne til at optimere vores ydelser, og vil derfor bede dig kontakte os via mailadressen kliniskbiokemi@rh.dk eller via brev, der sendes til Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup.

Din henvendelse skal indeholde en kort beskrivelse af din oplevelse samt oplysninger om implicerede, dato og tidspunkt på dagen.

 Husk at oplyse navn, adresse og evt. mobilnummer eller mailadresse, således at vi kan svare dig skriftligt.

På forhånd tak for input til Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, Glostrup
Afsnitsledelsen

Forskn​ing​

Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup, har et aktivt forskningsmiljø, som er konstant under udvikling og opbygning. Vi har et stort tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet.  

Afdelingens forskning har en række fokusområder, som understøtter hospitalets profil som specialhospital. Forskningen er koncentreret om translationel knoglebiologi, herunder cellulære og molekylære mekanismer for regulering af den normale knogleomsætning og for knogletab ved patofysiologiske tilstande, herunder metaboliske og maligne sygdomme. Endvidere brug af biokemiske knoglemarkører til monitorering af knoglerelateret sygdom og behandling.

Desuden har vi et omfattende forskningssamarbejde med såvel de kliniske afdelinger på hospitalet, som med forskergrupper nationalt og internationalt.

Seniorforsker indenfor knoglebiologisk forskning er Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Niklas Rye Jørgensen. Til forskningsgruppen er der tilknyttet postdocs, ph.d.-studerende, samt kandidat- og bachelorstuderende.

Forskningssamarbejde

Desuden har Afdeling for Klinisk Biokemi et omfattende forskningssamarbejde med såvel de kliniske afdelinger på hospitalet, som med forskergrupper nationalt og internationalt.

Uddannelse

Afdeling for Klinisk Biokemi​ deltager i uddannelse af bioanalytikere, biokemikere, biologer og speciallæger.​​​​​


Redaktør