For patienter

​​​

​​​​

Blodprøvetagning

Rigshospitalet har blodprøveambulatorier både på Blegdamsvej og i Glostrup.  I ambulatorierne kan du få taget blodprøver og i Glostrup også EKG. Prøverne analyseres, og svarene sendes til den afdeling, du som patient er i behandling hos.

Patientpjecer

Her finder du pjecer og patientvejledninger om prøvetagning​​ og undersøgelser i Klinisk Biokemisk Afdeling.


Redaktør