Svartider

​Læs mere om svartider på prøver og analyseresultater.

Svartider - Blegdamsvej​

Svartider​, dvs. den sædvanlige varighed af tidsrummet mellem

  • prøvens modtagelse i laboratoriet, og
  • svarafgivelsen af analyseresultater

er vist i dokumentet "Svartider​"​ for en stor del af analyserne i Afdeling for Klinisk Biokemi.

Svartider - Glostrup

Analyser kan rekvireres i Sundhedsplatformen med tre forskellige prioriteter: ”Akut”, ”Fremskyndet” og ”Rutine”. Indikation og forventet svartid for prioriteterne fremgår af nedenstående tabel.

Prioriteterne er indført for at imødekomme hospitalets behov for korte optimale indlæggelsesforløb, samt ikke mindst for rettidig undersøgelse og behandling af patienterne. 

Analyseprioritet Indikation Forventet​ svartid
​Akut

​Sikring af optimal diagnostik og behandling i akutte livsvigtige situationer​

​Indenfor 1 time efter modtagelse på Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO​

​Fremskyndet​

​Laboratorieanalyser der ønskes besvaret hurtigere end ved normal rutine​

​Besvares hurtigst muligt og senest 2 timer efter modtagelse på Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO​

​Rutine ​Sikring af optimal diagnostik og behandling af patienten

​Afhænger af analysen
For ”almindelige” analyser, der udføres dagligt på Afdeling for Klinisk Biokemi, er svartiden for de fleste analyser maks. 4 timer, men kan være op til 8 timer efter modtagelse på Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO.
For sjældne analyser er svartiden dage eller længere.​

​Rutine
Specialanalyser
​Sikring af optimal diagn​​​ostik og behandling af patienten​Afhængigt af analyse 1-3 uger​

Akutte prøver

Akutte prøver, der er taget af personalet på de kliniske afdelinger, skal:

  • På hverdag ml. kl 7:30-15:00 afleveres personligt i Ekspeditionen, Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO.
  • På øvrige tidspunkter meldes prøverne til vagthavende bioanalytiker på lokal nr. 3863 2476 før personlig aflevering i Ekspeditionen, Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO.
  • Hvis de akutte prøver sendes med rørpost, skal Afdeling for Klinisk Biokemi, GLO informeres på lokal nr. 3863 2476, umiddelbart inden prøverne sendes med rørposten.

"Akutte" blodprøver skal mærkes med den røde label fra prøvetagningsblanketten (PTB). "Fremskyndet" blodprøver skal mærkes med den blå label fra PTB'en.​

​​​
Personale arbejder med blodprøver

Redaktør