Kvalitetsstyring - Glostrup

​Kvalitetsstyring og akkreditering

Afdeling for Klinisk Biokemi er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) efter den internationale standard DS/EN ISO 15189:2013: Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence. Akkrediteringen betyder, at afdelingens kvalitetsstyresystem følger DS/EN ISO 15189:2013 standarden.

Blodprøvetagning og EKG-optagelse samt størstedelen af afsnittets analyserepertoire er DANAK akkrediteret under EXAM reg.nr. 1026.

Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til afdelingen.

DokumenterRedaktør