​​​​Bioanalytiker ved LAF bænk

​​​​​​​​​​​Bioanalytiker ved LAF bænk. Foto:Tomas Bertelsen

Forskning som stærk kerneydelse

Diagnostisk Center har en førerposition inden for forskning. Den position skal fastholdes og udbygges.

Forskning er en kerneydelse i Diagnostisk Center. Vi har en lang tradition for høj forskningsaktivitet og har mange fagområder med en international førerposition blandt andet et Global Excellence center.

For at fastholde vores førerposition inden for forskning arbejder vi målrettet med:

  • Internationale forskningsaktiviteter
  • Karriereveje for talenter
  • Fastholdelse og tiltrækning af professorater​
  • Tiltrækning af fagligt kompetente medarbejdere fra ind- og udland

Forskningsledelse og tværfaglighed

Diagnostisk Center arbejder aktivt og målrettet med forskningsledelse for at forbedre rammerne for forskning.

​I Diagnostisk Center udfører vi forskning i et samarbejde mellem forskellige faggrupper, og vi arbejder målrettet med at inddrage bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Professorer bliver aktivt inddraget i centrets udvikling og drift, og vi evaluerer løbende forskningsindsatsen i både de enkelte klinikker og i hele centret. 

Desuden arbejder vi hele tiden på at forbedre rammerne - både på det praktiske og strategiske plan for eksempel med fokus på:

  • ​Forskningsledelse
  • Fysiske forhold, der kan rumme forskningen
  • Ansættelsesformer der giver plads til forskning i samspil med det kliniske arbejde.​

Redaktør