Forskningsmål

​Diagnostisk Center har en række overordnede mål for forskningen i centret.

​​​​​​

  • ​​Forskning og udvikling skal være en naturlig del af medarbejdernes hverdag, og resultaterne skal omsættes til forbedret diagnostik og patientbehandling

  • Diagnostisk Center vil være en stærk og innovativ samarbejdspartner, eksternt og internt – nationalt og internationalt - i forskning og udvikling. Dette gælder både klinisk og industriel forskning

  • Den akademiske videnskab skal stå meget stærkt i Diagnostisk Center, og klinikkerne skal fortsat have høj forskningsaktivitet

  • Det høje internationale niveau i vores forskningsaktiviteter skal sikres ved at fastholde og rekruttere de bedste ledere, forskere og medarbejdere.


Diagnostisk Centers mål ligger i direkte forlængelse af Rigshospitalets overordnede visioner og strategier og skal naturligvis omsættes til konkrete resultater. Det foregår i klinikkerne, der hver for sig arbejder med mål, indsatsområder og handlingsplaner.

Redaktør