​​

KB Genetik - Udviklet af MedTek-husetOptimering af arbejdsgange styrker sikkerheden i svarafgivelsen

I Sektion for molekylærgenetisk diagnostik, Afdeling for Klinisk Biokemi har der igennem flere år været ønske om og behov for et system som supplement til LABKA, hvor prøver kan registreres og følges i laboratoriet, og hvor man kan udfærdige svar, der sendes direkte til Sundhedsplatformen (SP). 

Hovedudfordringen med det ”gamle” system var, at det var papirbaseret, og med mange manuelle arbejdsgange. Der var mange indtastninger og registreringer af f.eks. prøve-numre, CPR-numre og analyseresultater, hvor der var risiko for tastefejl. Det gav en del utilsigtede hændelser, som vi selvfølgelig gerne ville eliminere.

Ingen af de tilgængelige standardløsninger matchede vores behov, og derfor opstod ideen om et lokalt udviklet system.

MEDTEK-huset udviklede derfor systemet KB Genetik

Implementeringen af KB Genetik har ført til bedre overblik over prøveflow i sektionen og hurtigere svartid til gavn for klinikere og patienter. Faktisk har vi skåret 75 pct. af vores svartid, så det er en klar forbedring. Systemet trækker samtidigt oplysninger fra LABKA om patient-ID, prøve-ID, prøvetagningstidspunkt og rekvirent, så disse oplysninger ikke længere skal indtastes og kontrolleres manuelt før svarafgivelse. Dette styrker sikkerheden i svarafgivelsen, og vi oplever ikke utilsigtede hændelser, som følge af tastefejl mere.

Systemet er stadig i udvikling og der rettes stadig på småfejl, men vi ville under ingen omstændigheder undvære det nu.

-Emil Daniel Bartels, overlæge, Afdeling for Klinisk Biokemi
Redaktør