Studenterholdet

​Medtek Huset er udsprunget af Studenterholdet, som blev grundlagt for at understøtte integrationerne af Sundhedsplatformen til de parakliniske specialer. I dag er studenterholdet stadig en afgørende del af Medtek Huset, og løser en bred vifte af opgaver indenfor alle spor i husets opgaveportefølje.

Studenterholdet løser en bred vifte af opgaver, der typisk ligger i følgende hovedkategorier:
  • Dataopgaver (Dataanalyse)
  • Oplæring og træning i systemer
  • Kliniske arbejdsgange
  • SP-relaterede opgaver

Studenterhold særlig kendt for at kunne træde til med kort varsel, og levere kvalitet samt have et indgående kendskab til de kliniske udfordringer, givet deres erfaring med implementeringer af diverse systemer. 

Herunder ses eksempler på deres arbejde på Rigshospitalet samt andre steder i Region H.

Sundhedsplatformen

Siden implementeringen af Sundhedsplatformen i 2016 har Studenterholdet fra Medtek Huset været med på samtlige hospitaler i Region H og sygehuse i Region Sj for at hjælpe med implementeringen.
Studenterholdet har på nuværende tidspunkt betydelig erfaring med implementering, validering og udvikling af rapporter i SP.
Ofte hyrer en afdeling eller klinik én fra Studenterholdet på deltid til at stå for at varetage SP-relaterede opgaver, og for at sikre en mere optimal anvendelse af systemet på klinikken.

Dokumentation og kvalificering af data i ”Øget Brugertilfredshed”

Studenterholdet har været meget involveret i CIMT-projektet ”Øget brugertilfredshed”. Formålet med indsatsen var at forbedre Sundhedsplatformen hurtigt og på de områder, der kunne øge tilfredsheden mest blandt klinikere. Det foregik ved, at klinikkerne i dialog med CIMT, SP-byggere og Studenterholdet udtrykte deres ønsker eller savn i Sundhedsplatformen. Nogle af ønskerne krævede udvikling fra SP-byggere, mens en del krævede undervisning i systemet. Det var her Studenterholdet kom ind i billedet – i form af holdundervisning og sidemandsoplæring.

MinSP

Studenterholdet deltog i pilotprojekt MinSP på Rigshospitalets Hæmatologisk og Onkologisk afdelinger.  Projektet havde til formål at engagere patienter og pårørende i MinSP. Vores studenter, fik sig et lynkursus i brugen af MinSP, som de videreformidlede til interesserede patienter og pårørende i klinikkerne. Desuden udarbejdede de en feltrapport, der både kvalitativt og kvantitativt gav indblik i brugernes interaktion med MinSP på forskellige parametre. 
Redaktør