App skaber overblik over hjemmefødsler


I forbindelse med implementeringen af den regionale hjemmefødselsordning blev det tydeligt i planlægningsfasen, at der var et behov for en løsning, der kunne skabe overblik over hjemmefødselsaktiviteten.
Løsningen blev en App, som er udviklet af MedTek-Huset. App’en er støtteredskab for de koordinerende jordemødre, som bliver hjulpet af App’ens algoritme med fordelingen af fødende, koordination af jordemødre på vagt, samt at opsamle opkaldsdata.
App’en blev udarbejdet med en algoritme, som skulle kunne prioritere og fordele ud fra kriterier som fx:
 
  • Ud fra økonomisk- og retfærdighedsperspektiv var det vigtigt at sørge for at alle distrikterne udførte lige meget effektivt arbejde.
  • Ud fra økonomisk perspektiv var det vigtigt at sørge for at alle distrikterne havde minimalt overarbejde.
  • Ud fra et patientsikkerhedsperspektiv var det vigtigt at sørge for at jordemoderen kom fra samme distrikt som den fødende.
  • Ud fra et patientsikkerhedsperspektiv var det vigtigt at sørge for at den samme jordemoder blev hos den fødende indtil endt fødsel. 

-App'en gør det nemt og overskueligt at se hvilke jordemødre, der har vagt, og hvor de bor.
Jordemødrene på vagt har mulighed for at se, om kollegaer har været kaldt og i hvor lang tid. Det giver ro i en døgnvagt, at jordemødrene nemt kan se, at alle vagter er dækket og af hvem.

 - Sekretariatsleder Morten Lehmann Petersen, Amager og Hvidovre Hospital, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling


Redaktør