To nye entreprenører på Mary Elizabeths Hospital

​Efter en udbudsrunde har Elindco A/S og Wicotec Kirkebjerg A/S vundet entreprisen på udførelsen af aptering (indvendige vægge, lofter og overflader) og tekniske installationer på Mary Elizabeths Hospital. 

​De første entrepriser af byggeriet (udgravning/tunnel samt råhus og facadeentreprisen) er i fuld gang på byggepladsen. Udbuddet af de indvendige arbejder er nu også overstået, det drejer sig om apteringsentreprisen og installationsentreprisen.  

Efter udbudsrunden stod det klart, at det bliver Elindco A/S, der vinder kontrakten på 250 mio. kr. for udførelsen af entreprisen på hospitalets indvendige arbejder. Mens Wicotec Kirkebjerg A/S underskriver en kontrakt til en værdi 540 mio. kr. for entreprisen på hospitalets tekniske installationer. 

I den kommende tid frem mod årsskiftet skal projektet gennemgås med de vindende entreprenører og vi forventer en opstart på pladsen for alvor tager fart i starten af 2023.


Redaktør