​​Christina Høi Hansen - professor i cerebral parese og tidlig hjerneskade hos børn

Dansk 

EnglishJette Led Sørensen - ​professor i interprofessionel læringJakob Lorentzen - ​professor i cerebral parese og hjerneskade hos børn og ungeMagdalena Fossum - professor i kirurgiOlav Bjørn Petersen - professor i gynækologi og obstetrikVibeke Hjortdal - professor i medfødte hjertesygdommeAndre professorer på Rigshospitalet

Se listen over alle professore​​​r på Rigshospitalet.​​​


 Forskning i Mary Elizabeths Hospital i brug af leg på hospitaler, patientperspektiver og andet


Leg og aktivitet på hospitalet

På Mary Elizabeths Hospital forsker vi i, hvordan leg og aktivitet kan bruges af sundhedsprofessionelle til at håndtere børn og unge i forbindelse med hospitalsophold. Målet er at bedre behandlingen af børn og unge og gøre dem og deres familie mere trygge i mødet med hospitalet. Forskningen skal samle erfaringer med leg og aktiviteter på hospitaler fra hele verden og igangsætte nye projekter indenfor området. 

​​​​​Publikationer: 

​​Fondsmidler fra: 

Delvis fondsmidler fra LegoFonden, BørneRiget Fonden og Uddannelsesfagligt Råds budgetmidler​

​​Kontaktpersoner: Ph.d.: MinHospitalsStemme – et digitalt evalueringsværktøj udviklet og valideret sammen med børn og unge

​I et ph.d.-projekt vil vi give børn og unge en “hospitalsstemme”. I et samarbejde mellem forskere og børn og unge vil vi udvikle og validere et spørgeskema, som vi kalder MinHospitalsStemme. Det bliver et digitalt evalueringsværktøj, som tager udgangspunkt i, hvad børn og unge selv synes er vigtigt for deres hospitalsoplevelse og mødet med sundhedsprofessionelle. 

Omtale af ph.d.-pro​​​jektet:

​​Fondsmidler fra: 

Trygfonden, Helsefonden, Paulsens Mindefond

​Kontaktpersoner: Ph.d.: Evaluering af en digital legeintervention på fysisk aktivitet og psykosociale sundhedsparametre for indlagte børn og unge

​I dette ph.d.-projekt undersøger vi, om en digital legeintervention kan få indlagte børn og unge til at være mere fysisk aktive. Den digitale legeintervention er en app (Monster Gartner), der indeholder aktiviteter, som opfordrer til fysisk aktivitet kamufleret i spil og leg.

​Omtale af ph.d.-projektet: 

​Fondsmidler fra: 

Novo Nordisk Fonden, Rigshospitalets forskningspuljer​

Kontak​​​tpersoner: Forberedelse til MR-skanning

Igennem et litteratur review undersøger vi om non-farmakologiske metoder til at forberede, støtte eller aflede børn kan nedsætte brugen af sedation eller generel anæstesi ved MR-scanninger. Samtidig undersøges fordelene af non-farmakologiske metoder på angst hos barnet og forældre, samt billedkvaliteten og scanningstiden.  

Publikationer:

Kontaktpersoner: Operation Room Black Box

Operation Room (OR) Black Box er en teknologisk platform, der optager og sammenstiller tidstro data fra operationsstuen. Operationsstuens Black Box vil via reelle data kunne bidrage til reduktion af risici ved operationer. Læs mere om projektet på OR Black Box’ hjemmeside.

Omtale af pr​ojektet:

Kontaktp​ersoner: Ph.d.: Implementering og evaluering af en intervention, der skal sikre ingen adskillelse af mor og barn, som er i højintensiv behandling og pleje

I dette ph.d. projekt undersøges en intervention med familiestuer, hvor en syg mor og et sygt nyfødt barn kan holdes sammen og modtage behandling og pleje på samme stue i et samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Projektet skal kvalificere om modellen sikrer høj kvalitet i behandling og pleje, er gennemførlig og acceptabel for mor, barn og partner og for de sundhedsprofessionelle. Ph.d. projektet planlægges forud for implementering i en større skala i Mary Elizabeths Hospital.

Kontaktpersoner: 
Udviklingsprojekt: SpilleRiget


 Specialer og BA-projekter i brug af leg på hospitaler, patientperspektiver og andet


Specialer og BA-projekter

Mary Elizabeths Hospitals forskningsteam samarbejder med studerende. Samarbejdet har udmøntet sig i flere spændende bachelorprojekter, specialer og videnskabelige artikler: 


 Rigshospitalets forskning


Rigshospitalets forskning