​​

Nu går byggeriet af tunnellerne mellem BørneRiget og Rigshospitalet i gang

Der bliver boret og gravet på højtryk langs Henrik Harpestrengs vej for tiden, hvor man er ved at gøre klar til etableringen af de to tunneller, der skal forbinde BørneRiget med resten af Rigshospitalet.


Til foråret begynder den egentlige opførsel af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri, som samler al behandling af børn, unge, gravide og deres familier under ét tag. Men inden da begynder arbejdet med at etablere tunneller, som sammen med en gangbro fra 2. sal skal forbinde BørneRiget til det resterende Rigshospital. Tunnellerne på henholdsvis 35 m. og 85 m. gør det muligt for personale og varer at komme hurtigt fra Rigshospitalets centralkompleks og til BørneRiget. Patienterne vil komme til og fra BørneRiget via gangbroen.  

Før man kan gå i gang med at etablere tunnellerne, skal der bores ud til en væg, der kan sikre, at udgravningen til tunnellerne ikke skrider, og det er det arbejde, der her i december er gå et i gang. I starten af 2021 går selve udgravningen til tunellene for alvor i gang.

- Vi glæder os meget til at gøre klar til byggeriet af BørneRiget og til at skabe nogle unikke og legende rammer, som vil kunne fremme børn, unge, gravide og familiernes trivsel på en helt anden måde end i dag. Vi håber på forståelse for de gener, tunnelbyggeriet i perioder vil medføre for patienter, personale på hospitalet og for lokalområdet. Og vi vil gøre en stor indsats for at minimere dem, fortæller projektdirektør for BørneRiget Merete Lange. 

Vil påvirke trafikken og parkeringspladser

Under hele byggeriet og udgravningen til tunnellerne vil det i kortere og længere perioder være nødvendigt at inddrage nogle af p-pladserne på både Henrik Harpestrengvej og offentlige veje omkring byggeriet, og enkelte veje vil blive påvirket i større og mindre omfang. 

Rigshospitalets hjemmeside vil løbende blive opdateret med informationer om de veje, der afspærres og p-pladser, der afspærres eller nedlægges. Særligt støjende aktiviteter vil blive lagt på tidspunkter, hvor de er til mindst mulig gene.

Rigshospitalet beklager de gener, som ændringerne af trafik- og parkeringsforholdene medfører.

Fakta om byggeriet

  • BørneRiget kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 79 ambulatorierum og 15 operationsstuer, og bliver bygget på Rigshospitalets matrikel på hjørnet ud mod Nørre Allé og Tagensvej 
  • Hospitalet bliver på otte etager (0-7), en kælder samt en tagetage til teknikken 
  • Arbejdet med at etablere tunnelerne er planlagt til at vare til slutningen af 2023. Sideløbende bliver det gamle Rockefeller kompleks revet ned
  • Firmaet, der skal bygge tunnellerne, er Per Aarsleff A/S
  • Når BørneRiget åbner i 2025 bliver der plads til 900 patienter og deres familier samt ca. 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale 
  • Patienterne kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne
  • BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond. Region Hovedstaden støtter projektet med en bevilling på 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond med 600 mio. kr. 
  • Bygningen er tegnet af 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens tegnestue 
  • Se mere på BørneRigets hjemmeside.


Redaktør