Om Grønlandskoordinationen

Grønlandskoordinationen tager udgangspunkt i det enkelte grønlandske patientforløb. Hovedformålet med koordinationens arbejde er at følge den enkelte patient i et tæt samarbejde med Dronnings Ingrids Hospital, Det Grønlandske Patienthjem og de enkelte klinikker på Rigshospitalet og øvrige hopsitaler i Region H.

​​

​Grønlandske patientforløb

Grønlandske patienter har i modsætning til danske patienter ikke frit sygehusvalg, dvs. de kan ikke frit vælge, hvilket sygehus i Danmark, de vil undersøges og eventuelt behandles på.

Patientforløb for patienter henvist af Det Grønlandske Sundhedsvæsen følger overordnet de samme retningslinjer, som andre behandlingsforløb. 

Det tilstræbes at forløbene kun indeholder faglig begrundet ventetid.

Forkortede patientforløb

Det Grønlandske Patienthjem eller behandlende afdeling kontakter Grønlandskoordinationen ved:

  • Tværgående patientforløb
  • Patientforløb som tilsyneladende mangler en plan for det videre forløb
  • Ved uhensigtmæssige ventetider
  • ​Ved øvrige spørgsmål om grønlandske patientforløb.
Samarbejdet har resulteret i, at der i 2009 blev opnået en gennemsnitlig forkortel​se af patientforløbet på 4,5 dage og i 2010 på 6,1 dage.

​​Kontakt

​Pauline Thomsen og Tanja Grønberg
Grønlandskoordinationen
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø


Tlf: 35 45 88 68
Mail: groenland@rh.regionh.dk​


Redaktør