For fagfolk

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rigshospitalets vejledninger, instrukser og politikker (VIP) udarbejdet af grønlandskoordination:


Ved dødsfald

Når en patient, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen, dør, er det vigtigt at orientere Det grønlandske Patienthjem umiddelbart efter dødsfaldet. Det grønlandske Patienthjem sørger for at give besked til hjemsygehuset, der efterfølgende orienterer pårørende i Grønland. Det grønlandske Patienthjem sørger også for de praktiske forhold som kontakt til bedemand, ansøgning om kistetransport til Grønland mv.

Ved dødsfald arrangerer Det grønlandske Patienthjem ligeledes udsyngning fra hospitalets kapel, i samarbejde med den grønlandske præst.

Ved færdigbehandling

Ved afslutning af behandlingsforløb skal patienten ikke have ambulant mødekort. 

Ved alle ambulante kontroller på Rigshospitalet, som patienten nedkaldes til fra Grønland, skal der forinden ansøges om kaution hos cheflægen, Det grønlandske Sundhedsvæsen. 

Epikrise/kopi af journal samt ambulante tider faxes til Afdeling for Patientkoordinering på Dronning Ingrids Hospital, når patienten hjemsendes til Grønland.

Tlf. 00299 34 43 13 / 00299 34 48 80​
Fax: 00299 32 21 32


​​
Redaktør