For fagfolk

​Se vejledninger og instrukser på området, og hvad der skal ske ved færdigbehandling eller i tilfælde af dødsfald.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rigshospitalets vejledninger, instrukser og politikker (VIP) udarbejdet af grønlandskoordination:

Ved dødsfald

Når en patient, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen, dør, er det vigtigt at orientere Det grønlandske Patienthjem umiddelbart efter dødsfaldet. Det grønlandske Patienthjem sørger for at give besked til hjemsygehuset, der efterfølgende orienterer pårørende i Grønland. Det grønlandske Patienthjem sørger også for de praktiske forhold som kontakt til bedemand, ansøgning om kistetransport til Grønland mv.

Ved dødsfald arrangerer Det grønlandske Patienthjem ligeledes udsyngning fra hospitalets kapel, i samarbejde med den grønlandske præst.

Ved færdigbehandling

Ved afslutning af behandlingsforløb sendes afslutningsnotat / epikrise / medicinliste samt evt. nye ambulante tider, til Patientkoordineringen på Det Grønlandske Patienthjem på følgende mail: udland-patientkoordinering@peqqik.gl

Ved alle ambulante kontroller på Rigshospitalet, som patienten nedkaldes til fra Grønland, skal der forinden søges kaution via samme mailadresse.  


​​
Redaktør