Socialsygeplejerske

​​Socialsygeplejersken støtter stofmisbrugere og andre socialt udsatte under indlæggelsen på Rigshospitalet. Socialsygeplejersken fungerer som den socialt udsatte patients talerør og er behjælpelig med at behandlingen gennemføres. 
​I forhold til patienten fokuserer socialsygeplejersken på:
  • ​Abstinens og smertebehandling
  • Psykiske og sociale problemstillinger
  • At skabe tryghed og overblik for patienten og støtte den gode udskrivelse
​I forhold til hospitalets øvrige personale fokuserer socialsygeplejersken på:
  • At vejlede, rådgive, undervise og give sparring på komplekse problemstillinger i relation til misbrugere og andre socialt udsatte​s udfordringer ved at være indlagt
  • At dele viden og erfaringer med denne patientgruppes baggrund, livsstil, levevilkår, sundhedsmæssige og sociale problemstillinger og mestringsstrategier.​
Socialsygeplejersken har derfor en brobyggende og koordinerende funktion mellem patient, hospitalspersonale, kommune og andre samarbejdspartnere.

Socialsygeplejerske på Rigshospitalet

L​ene Bruun Damgaard
Tlf. 21 56 85 31

lene.bruun.damgaard@regionh.dk

​​​

  
Redaktør