Præst

Rigshospitalets præster står til rådighed for patienter og pårørende til samtale og kirkelige handlinger. 

​​​​​

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til Rigshospitalets præster - uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Du kan både kontakte præsterne direkte eller gennem personalet.​

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Rigshospitalet på Blegdamsvej har fire præster. Hospitalspræsterne træffes normalt mellem kl. 9.00-15.00: 

​Gudstjenester på Blegdamsvej

Der afholdes ugentlig gudstjenester i Blegdamsvejs kirke (mellem opgang 4 og 5). Der er gudstjeneste hver søndag klokken 10.00. Hver onsdag klokken 13.00 danner kirken desuden ramme om en kort andagt med salmesang og lystænding. Alle er velkomne i Rigshospitalets kirke. Læs mere om kirken og gudstjenesterne

Kirkens kontor på Blegdamsvej

Kirkens kontor (mellem opgang 4 og 5 over for kirken) har åbent alle hverdage kl. 9-14.
Tlf. 35 45 40 03​

Rigshospitalet - Glostrup

Rigshospitalet har i Glostrup to præster.

Gudstjenester i Glostrup

Der afholdes jævnligt gudstjenester i Glostrup. Det foregår i Auditorium A, som ligger i forhallen. Kontakt præsterne for nærmere information om gudstjenester. Alle er velkomne.​

Samtale med en præst

Rigshospitalets præster står gerne til rådighed for personlig samtale. De har tavshedspligt, og der skrives ikke journal. Præsterne kommer gerne på besøg hos patienter og står også til rådighed for pårørende og personale. 

Præsterne kommer ikke fast rundt på afdelingerne, men plejepersonalet er gerne behjælpelig med at kontakte en præst, og du som patient eller pårørende er også velkommen til selv at rette henvendelse. 

Hospitalets præster hører alle til Folkekirken. Præsterne og personalet hjælper gerne med at formidle kontakt til din egen præst og til andre trossamfund. På www.folkekirken.dk/kontakt er det desuden muligt at finde kontaktoplysninger på præster og lokale sogne.

Som patient har du ret til at få respekteret din tro. Hospitalet vil så vidt muligt hjælpe dig med at kunne overholde de religiøse forskrifter, du måtte ønske at følge, f.eks. spiseregler, hygiejne, bøn og ritualer.​

Præster og sjælesorg

Når man bliver syg, kan tilværelsen virke kaotisk og måske håbløs. Det kan føles overvældende ikke at kunne det, man plejer at kunne, og mange oplever livet som meningsløst og sygdommen som uretfærdig. 

I sådan en situation er det vigtigt at dele sine tanker og følelser med nogen. Ofte kan man dele dem med familien og personalet, men det kan være en hjælp også at tale med præsten. En samtale med præsten er fortrolig, og hverken familie, personale eller journaler får referater af den. 

En samtale med præsten kan handle om følelser og tanker ved sygdom, om livssyn og eksistentielle overvejelser- eller religiøse overvejelser. 

Rigshospitalets præster kan desuden foretage dåb, hjemmealtergang og nødvielse på hospitalet.​


Redaktør