Ofte stillede spørgsmål

​​​

​​​ ​​​Spørgsmål og svar

​​

Jeg er henvist til videre behandling på Rigshospitalet, hvornår hører jeg noget?​

Hvor længe skal jeg vente?

Er der forskel på de anbefalede tider beskrevet i pakkeforløbene, og behandlingsgarantien?

Hvad skal der foregå ved den første samtale?

Må jeg tage en pårørende med til samtalen?

Er der noget jeg skal forberede, inden jeg møder op første gang?

Kan jeg få transport til Rigshospitalet?

Hvordan er parkeringsforholdene omkring Rigshospitalet?

Jeg er henvist til videre udredning og behandling på Rigshospitalet, hvornår hører jeg noget?

Når klinikken har modtaget din henvisning, gennemgår en speciallæge de oplysninger, der er sendt med henvisningen. Lægen kigger på journaloplysninger og gennemgår eventuelle prøvesvar og røntgenbeskrivelser. Lægen tager stilling til, hvilke udredende undersøgelser, du evt. skal have foretaget, inden en egentlig behandlingsplan kan foreligge.

Når lægen har vurderet dine papirer og taget stilling til videre plan, vil personale i den relevante klinik booke en tid til dig. Tiden får du tilsendt i et brev. Såfremt du ikke har hørt noget indenfor en uge, efter du er henvist til hospitalet, da kan du evt. kontakte en forløbskoordinator. Hun vil kunne fortælle dig, hvor langt din ”sag” er.

Er du indlagt på andet sygehus, orienterer vi afdelingen, hvor du er indlagt, om, hvornår du skal komme til den første samtale.

Tilbage til top


Hvor længe skal jeg vente?


Rigshospitalet er forpligtet til at overholde de landsdækkende behandlingsgarantier.

Hvis du skal udredes og evt. modtage kirurgisk behandling, da skal du indenfor 14 dage, fra henvisningen er modtaget på Rigshospitalet, påbegynde den første undersøgelse. Når du har været gennem alle udredende undersøgelser, lægges der en behandlingsplan. Når du har accepteret denne, skal du tilbydes operation indenfor 14 dage.

Hvis du skal modtage medicinsk kræftbehandling, vil dette typisk foregå i Hæmatologisk eller Onkologisk Klinik. Du skal påbegynde behandlingen senest to uger efter, at du har fået information og accepteret behandlingstilbuddet.

Hvis du skal have strålebehandling, skal du påbegyndes denne senest fire uger efter, at Stråleterapiklinikken har modtaget dine henvisningspapirer.

Såfremt klinikken ikke kan overholde tidsfristen, har du ret til at blive henvist til en anden afdeling i Danmark eller i udlandet. Dette vil den pågældende klinik være behjælpelig med.

Du kan læse mere om de aktuelle ventetider her.

Du er altid velkommen til at ringe til en af forløbskoordinatorerne, mens du venter på at blive kaldt ind til videre udredning og behandling. Se liste over forløbskoordinatorerne her​.

Tilbage til top


Er der forskel på de anbefalede tider beskrevet i pakkeforløbene, og behandlingsgarantien?

De udrednings- og behandlingstider, som er beskrevet i pakkeforløbene, er anbefalinger og ikke et lovmæssigt krav. Det er anbefalinger, som de enkelte klinikker arbejder på at imødekomme. Du kan læse mere om pakkeforløbsbeskrivelser her​.

Tilbage til top


Hvad skal der foregå ved den første samtale?

Ved den første samtale giver vi dig en grundig information om den behandlingsplan, der er lagt. Det vil sige: Hvilken behandling vi vil tilbyde dig, hvordan den foregår, over hvor lang tid samt hvilke mulige bivirkninger der er ved behandlingen. Desuden bliver du orienteret om, hvilke andre muligheder, der eventuelt findes. Ud fra denne samtale skal du beslutte dig for, om du ønsker at tage imod den tilbudte behandling.

Tilbage til top


Må jeg tage en pårørende med til samtalen?

Der er mange informationer og derfor mange mulige spørgsmål, og det er derfor altid en god ide at have en nær pårørende eller anden person med til den første samtale.

Tilbage til top


Er der noget jeg skal forberede inden jeg møder op første gang?

Det er en god ide, at du skriver alle dine spørgsmål ned, inden du kommer til den første samtale, så du er sikker på at få spurgt om det hele. Her kan du få gode ideer til, hvordan du kan forberede dig

Tilbage til top


Kan jeg få transport til Rigshospitalet?

Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til Rigshospitalet, har du mulighed for følgende:
  • Bor du udenfor Region Hovedstaden, skal du kontakte kørselskontoret på dit lokale sygehus. 
  • Bor du i Region Hovedstaden, skal du kontakte det ambulatorium eller sengeafsnit, du er henvist til. Telefonnummeret står anført på indkaldelsesbrevet.

Tilbage til top


Hvordan er parkeringsforholdene omkring Rigshospitalet?

Hvis du er indkaldt til et ambulant besøg, som forventeligt vil vare mere end to timer, har du mulighed for at få udleveret en parkeringsbillet, som giver tilladelse til parkering indenfor Rigshospitalets område. Alternativt kan du parkere på de omkringliggende offentlige veje, hvor der er opsat parkometre. Læs mere om parkering på Rigshospitalet her

Tilbage til top


Redaktør