Forløbskoordination

Forløbskoordinatoren hjælper kræftpatienter og deres pårørende til at sikre gode og sammenhængende patientforløb. Forløbskoordinatoren kan hjælpe med dine spørgsmål eller bekymringer.

​​

​Rigshospitalet tilstræber at skabe gode og sammenhængende patientforløb for alle kræftpatienter og deres pårørende. Erfaringer viser, at klarhed over hvad man kan forvente som patient og pårørende samt klarhed over kontaktmuligheder er væsentlige elementer for patient og pårørendes oplevelse af forløbet.

I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan forløbene er organiseret på Rigshospitalet og hvordan du og dine pårørende kan søge råd og støtte undervejs hos en forløbskoordinator eller anden relevant kontaktperson i overgangene mellem praktiserende læge, de enkelte afdelinger, hospitaler, og regioner.

Hvilke afdelinger er involveret i dit forløb på Rigshospitalet?

Når du er henvist til Rigshospitalet med henblik på undersøgelse og/eller behandling for en kræftsygdom, kan du i dit forløb blive tilknyttet flere afdelinger på hospitalet. Dette skyldes, at de enkelte afdelinger er specialiseret inden for hvert sit område.

Uanset hvor mange afdelinger, der er involveret i dit forløb på Rigshospitalet, kan du og dine pårørende opleve ventetid i overgangene mellem praktiserende læge, de enkelte afdelinger, hospitaler, og regioner. Erfaringer viser, at det både for patienter og pårørende kan føles svært og nogle kan føle sig utrygge og overladt til sig selv. For at mindske usikkerheden i forbindelse med overgangene, har Rigshospitalet forløbskoordinatorer, som både du og dine pårørende har mulighed for at kontakte pr. telefon.

Hvad kan du og dine pårørende bruge en forløbskoordinator til?

Hvis du eller dine pårørende kontakter en forløbskoordinatorer, vil samtalen tage udgangspunkt i de spørgsmål eller bekymringer, som du eller dine pårørende har. Alle henvendelser er derfor relevante. Her kan du se de ofte stillede spørgsmål.

Når du møder i den enkelte afdeling, vil du blive tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som fremadrettet vil være dine primære kontaktpersoner i afdelingen. Forløbskoordinatoren kan inddrages i dit videre forløb, hvis der f.eks. bliver brug for koordinering og information på tværs af afdelinger, hospitaler eller egen læge/hjemmepleje.

Der er forløbskoordinatorer ansat i de fleste afdelinger, der undersøger og behandler kræftsygdomme. Forløbskoordinatorerne samarbejder om patientforløbene. Her kan du finde kontaktoplysninger på forløbskoordinatorer eller anden relevant kontaktperson. 

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du vælge en tilfældig forløbskoordinatorer på oversigten, som vil hjælpe dig videre.

Redaktør