Færøsk patientvejleder

​Den færøske patientvejleder kan informere, vejlede og rådgive de færøske patienter og deres pårørende, som henvises af det Færøske Sygehusvæsen til undersøgelse og behandling i Region Hovedstaden.

Den færøske patientvejleders opgaver

Vejledning, rådgivning, information, og hjælp til færøske patienter og deres pårørende.

 • Personlige samtaler med patienter og pårørende.
 • Oplysning om undersøgelser, behandlinger. 
 • Bisidder ved lægesamtaler, f.eks. når udredningen er afsluttet og patienten modtager behandlingsplan eller ved udskrivning/afsluttende lægesamtale.
 • Rådgiver patienter som savner information om egen situation.
 • Vejledning om patientrettigheder for færøske patienter i Danmark.
 • Vejledning om klagemuligheder ved skader i forbindelse med behandling på Færøerne og i Danmark
 • Vejledning om erstatningsmuligheder ved skader i forbindelse med behandling på Færøerne og i Danmark 
 • Hjælp til udformning af skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav.
 • Deltager i udarbejdelse og beskrivelse ved optimering og koordinering af færøske patientforløb.
 • Deltager i koordinering af igangværende/aktuelle patientforløb.
 • Forfatter og reviderer informationsmateriale og vejledninger til patienter og sundhedspersonale.
 • Informerer, rådgiver og vejleder sundhedspersonale om færøske patienters forhold.

Patientvejlederen har tavshedspligt


Tilbud til patienter

Udover de tilbud hospitalerne i Region Hovedstaden har til indlagte og ambulante patienter, findes der også tilbud relateret til færøske patienter:
Patienthotel Torshavn i København

Patienthotel Torshavn er en institution under Udenlandstjenesten på Landssygehuset i Torshavn på Færøerne.

Visiterede patienter og deres pårørende får tilbud om at bo på Patienthotel Torshavn inden indlæggelser og under ambulante undersøgelser/behandlinger.
Patienterne, der visiteres til Patienthotel Torshavn, skal have folkeregisteradresse på Færøerne og være selvhjulpne.
Patienter, der ikke er selvhjulpne, skal have en visiteret ledsager med.

Der er sygeplejersker i døgnvagt. Fra kl. 23.00 til 7.00 har sygeplejersken rådighedsvagt fra vagtværelse.

Læs mere på Patienthotel Torshavns hjemmeside
Venøgade 8, 2100 København Ø

Tlf. +45 77 33 64 64
Fax.+45 39 20 52 20
e-mail: patienthoteltorshavn@ls.fo
www.ls.fo

Afdelingsleder
Lene Hallig
Tlf. 77 33 64 64
Mobil. 29 60 89 25
Fax. 39 20 52 20
Mail: lene.hallig@ls.fo

Ronald McDonald Hus
Forældre til færøske børn indlagt på Rigshospitalet, kan på lige fod med danske børnefamilier visiteres til Ronald McDonald Hus. Familierne betaler selv for kosten. Regningen for opholdet sendes til Udenlandstjenesten på Landssygehuset i Torshavn.

For nærmere information kontakt: Annika Weihe færøsk patientvejleder
Tlf. +45 35458585 / 51201399
Mail: annika.weihe.01@regionh.dk
Besøgstjeneste
Besøgstjenesten for færinger i Danmark, besøger gerne færøske patienter, som er indlagt på hospitalerne i Region Hovedstaden.

For nærmere information kontakt: Annika Weihe færøsk patientvejleder
Tlf. +45 35458585  / 51201399
Mail: annika.weihe.01@regionh.dk
Socialrådgiver

Ønsker patienten eller pårørende at tale med en færøsk socialrådgiver, som kan rådgive og vejlede i sociale og økonomiske forhold, kan Rådgivningen i det Færøske Hus kontaktes.
Kontakt Rådgivningen for færinger i Danmark
Vesterbrogade 17A
DK-1620 København V
Tlf. +45 3323 9980
Fax. +45 3323 9234
Mail: radgevingin@radgevingin.dk
www.radgevingin.dk


Præst
Ønsker patienten at tale med en præst, kan den færøske præst Borgny Brünings-Hansen kontaktes på
Tlf.+45 51355190
Mail:bbh@km.dk

Eller brødremenigheden Øssur Berghamar på
Tlf. +45 26121809 / 32551809
Mail: berghamar@kristnastova.dk
Undervisning på færøsk til børn
Færøske børn fra 6 til 18 år, som er indlagt eller er i ambulant behandling, har efter 14 dage ret til undervisning i hovedfagene på færøsk.

Tilbuddet gælder også for skolesøgende børn, som ledsager søskende eller forældre, som er i behandling.

For nærmere information kontakt: Annika Weihe Færøsk patientvejleder
Tlf. +45 35458585 / 51201399
Mail. annika.weihe.01@regionh.dk
Færøsk radio
Den færøske radio kan høres på TV kanal 47 på sengestuerne på Blegdamsvej.

Øvrige nyttige adresser

Se nyttige adresser for sygehuse, hjemmesygepleje, luftfart, mm.

Landsygehuset Torshavn

Udenlandstjenesten (ULT)
FO-100 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 304500 lokal 1151 eller 1152
Fax. +298 317431
Mail: patient@ls.fo 
www.lsh.fo​

Klaksvig Sygehus

Patientkontor
FO-700 Klaksvig
Færøerne
Tlf. +298 454545
Fax. +298 457824

Mail: patient@ks.fo
www.ks.fo

Suderø Sygehus

Forstanderindens kontor
FO-800 Tvøroyri
Færøerne
Tlf. +298 343300
Fax. +298 371010

Mail:  patient@ssh.fo 
www.ssh.fo

Atlantic Airways

Kastrup Lufthavn
Terminal 2
Tlf. 3250 4700
Fax. 3250 4728
www.atlantic.fo

Smyril Line

Dalsagervej 9 B, 1.sal
DK-9850 Hirtshals
Tlf. 9655 8500
Fax. 9655 8501

Mail: booking@smyrilline.dk
www.smyril-line.dk

Heilsumálaráðið- (Sundhedsministeriet)

Eiragardur 2
Fo-100 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 304050
Fax. +298 354045

Mail: himmr@himr.fo
www.hmr.fo

Almannaverkid- (Socialforvaltningen)

Postbox 3096
Smyrilsvegur 20
FO-110 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001
Mail: av@av.fo
www.av.fo

Heilsutrygd- (Offentlige Sygesikring)

Postbox 52
Klaksvíksvegur 7
FO-700 Klaksvík
Færøerne
Tlf. +298 614000
Fax. +298 471011
Mail: heilsutrygd@heilsutrygd.fo
www.heilsutrygd.fo

Tjaldurs Apotek

FO-100 Torshavn
Færøerne
Tlf +298 341100
Fax. +298 341192

Mail: tjaldur@apotek.fo  
www.apotek.fo

Hjælpemiddelcentralen

Postbox 3096
FO-110 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001
e-mail: av@av.fo
www.av.fo

Hjemmesygeplejen

Landsdækkende
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001​

Rekreationshjemmet Naina

Gundadalur 7
FO-100 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 311840
Mobil. 211840
Fax. +298 319314

Mail: naina@olivant.fo
www.naina.fo

Føroya Felag móti Krabbameini

Grønlandsvegur 58
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tlf. +298 317959
Fax. +298 317909
e-mail: ffk@post.olivant.fo
www.krabbamein.foRedaktør