​​​​​​​​​

Personlig vejledning


​​Patientvejleder​

Patientvejlederen kan give dig råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet.

Færøsk patientvejleder​​

Den færøske patientvejleder har til opgave at informere, vejlede og rådgive de færøske patienter og deres pårørende, som henvises af det Færøske Sygehusvæsen til undersøgelse og behandling i Region Hovedstaden. Patientvejledere har også en opsøgende og koordinerende funktion, og deltager derfor også i koordinering og optimering af de færøske patientforløb.

Grønlandskoordinationen​​

Grønlandskoordinationen på Rigshospitalet har siden 2003 arbejdet på at forbedre grønlandske patientforløb.​

Videnscenter for patientstøtte

​Alle hospitalerne i Region Hovedstaden tilbyder patientstøtte. Disse tilbud kan hjælpe dig til bedre at håndtere og forstå de følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, du kan opleve som patient.​​

Socialsygeplejerske

​​Socialsygeplejersken støtter stofmisbrugere og andre socialt udsatte under indlæggelsen på Rigshospitalet. Socialsygeplejersken fungerer som den socialt udsatte patients talerør og er behjælpelig med at behandlingen gennemføres.

Forløbskoordination​

Rigshospitalet tilstræber at skabe gode og sammenhængende patientforløb for alle kræftpatienter og deres pårørende.

Præst

​Rigshospitalets præster står til rådighed for patienter og pårørende til samtale og kirkelige handlinger.

​​Imam

Hvis der ønskes kontakt til en imam, kan kontakten videreformidles. 

​​​Etnisk ressourceteam​​​​

Etnisk Ressourceteam består af 40 frivillige kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde.​