Overlevelsen efter knoglemarvstransplantationer i europæisk top

Blandt 416 hospitaler i Europa fremhæves Rigshospitalets knoglemarvstransplantationer for at være helt i top i ny rapport.
Igennem en årrække er fremtidsudsigterne blevet markant bedre for personer med for eksempel leukæmi, der får behov for en knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet. Nu viser det sig, at den gennemsnitlige overlevelse efter denne type transplantationer er så høj, at Rigshospitalets enhed for knoglemarvstransplantationer hører til den absolutte elite i Europa.  


Ann-Mari Berthelsen, Henrik Sengeløv og Kristina Holmegaard Nørskov er en del af holdet bag de gode resultater med knoglemarvstransplantationer. 


Det europæiske selskab for knoglemarvstransplantationer i Europa, EBMT, har i en ny benchmarking-rapport sammenlignet 416 centre i Europa i årene 2015-2019, og 1-årsoverlevelsen på Rigshospitalet bliver fremhævet som ”klart bedre end gennemsnittet”. Kun ganske få af centrene bliver placeret i den topkategori. I rapporten sammenlignes overlevelsen for patienter, der bliver tilbudt en knoglemarvstransplantation med stamceller fra en donor.

Lederen af Rigshospitalets enhed for knoglemarvstransplantationer er professor Henrik Sengeløv. Han forklarer, at EBMT har indsamlet data i mange år, men at det er første gang, at de sammenligner europæiske hospitalers resultater. 

- Det er meget glædeligt, at vores mange års arbejde med at forbedre knoglemarvstransplantationerne har været en succes, så mange flere personer nu overlever deres kræftsygdom. Det er fagligt tilfredsstillende og betryggende at se, at vi ligger helt i toppen blandt så mange centre i Europa, siger Henrik Sengeløv. 

Markant bedre overlevelse

Andelen af patienter, der overlever minimum et år efter en allogen knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet, er steget fra 72 % i 2010 til nu 85 %. Langt den største andel er patienter med leukæmi, som ikke kan helbredes med kemoterapi. Transplantationer af børn udgør ca. 20 %, og der er overlevelsen endnu højere.

Hvert år udføres der omkring 120 knoglemarvstransplantationer på Rigshospitalet, og selvom det ikke lyder som så mange, er transplantationscenteret blandt de 10 procent største i Europa, forklarer Henrik Sengeløv.

- Vi har kun to centre i Danmark, og fordi der er så få knoglemarvstransplantationer, er centralisering afgørende for, at vi opnår gode resultater. Samtidig har vi valgt at samle et lille team af speciallæger, som udelukkende arbejder med knoglemarvstransplantationer, og vi har stor glæde af et dedikeret hold sygeplejersker på dette område, siger han. 

Centret har også fået en blåstempling af den høje kvalitet via JACIE, som er det internationale akkrediteringsselskab for knoglemarvstransplantation.

Patienterne er 20 år ældre

Den gennemsnitlige alder for patienter, der tilbydes en knoglemarvstransplantation, er steget fra 40 år til 60 år i de seneste 15 år. Alligevel er overlevelsen steget. En del af forklaringen er mere skånsom behandling med kemoterapi og stråleterapi før transplantationerne. Samtidig sker der nu en mere præcis matching mellem donor og modtager af stamceller, hvilket man kan takke Regions Hovedstadens Vævstypelaboratorie for, mener Henrik Sengeløv. 

Hvad der tidligere krævede flere ugers indlæggelse, kan nu klares ambulant. Patienterne bliver for eksempel ofte sendt hjem med en antibiotikapumpe, så de ikke behøver at blive liggende på hospitalet. 

Redaktør