Eksperter sætter ind mod infektioner efter bugspytkirtel- og levertransplantation

​En tværfaglig gruppe med tre specialer vil gøre behandlingen af infektioner efter lever- og bugspytkirteltransplantation endnu bedre med en tidlig indsats. 

Et nyt initiativ på Rigshospitalet skal hjælpe lever- og bugspytkirteltransplanterede, der på grund af immundæmpende medicin er i øget risiko for at få infektioner. 

Særligt i perioden lige efter transplantation er der risiko for infektioner, som kan være en udfordring for både patienten selv og lægerne. 

- Vi ser desværre komplikationer til vores avancerede kirurgiske indgreb og har ved flere lejligheder haft udbrud med resistente bakteriestammer og alvorlige virusinfektioner. Vi glæder os nu til et patientnært samarbejde med mikrobiologer og infektionsmedicinere, siger cheflæge Jens Hillingsø fra Afdeling for Organkirurgi og Transplantation.

Hurtig behandling

En tværfaglig gruppe af læger fra Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Afdeling for Infektionssygdomme og Afdeling for Klinisk Mikrobiologi vil fremover i fællesskab og med fælles stuegang se på lever- og bugspytkirteltransplanterede personer med infektioner og drøfte, hvordan infektionerne bedst behandles. 

- Vi er glade for at kunne sætte fuld fokus på det problem, som infektioner kan udgøre for mennesker, der har fået en ny lever eller ny bugspytkirtel. Ved at være flere faggrupper og afdelinger sammen om indsatsen, vil vi kunne hjælpe de transplanterede endnu bedre og hurtigst muligt sætte ind med den optimale behandling for hver enkelt patient, siger overlæge Susanne Dam Poulsen fra Afdeling for Infektionssygdomme og Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, hvis professorat ved Københavns Universitet dækker netop infektioner hos patienter, der får immundæmpende medicin.  

Ordningen er startet den 16. september og vil både være et tilbud til personer, der fremover får transplantation med lever eller bugspytkirtel, og til dem, der allerede er transplanteret med de to organer. 

Afdeling for Infektionssygdomme og Afdeling for Klinisk Mikrobiologi samarbejder også med de øvrige afdelinger, der står for organtransplantation. 

Når det nye format med fælles stuegang er afprøvet og valideret for patienter med lever- og bugspytkirteltransplantationer, vil afdelingerne sammen se på, om ordningen senere skal udbredes til også at gælde personer, der har fået komplikationer til anden mave-tarmkirurgi eller har fået transplanteret nyrer, hjerter og lunger.Redaktør