Computerprogram bekæmper virus efter transplantationer

Rigshospitalet har reduceret alvorlige infektioner efter transplantationer markant ved at benytte computersystemet MATCH til at udpege personer i særlig risiko.

Risikoen for at blive indlagt med en alvorlig infektion efter en transplantation er det seneste årti blevet betydeligt mindre. Forskere fra Rigshospitalet har udviklet og finjusteret den kliniske applikation MATCH, som er et computersystem der kan hjælpe personalet med tidligt at finde de transplanterede personer, der er i særlig risiko for at udvikle en alvorlig infektion. 

Ud fra en individuel risikoprofil for hver patient kan MATCH hjælpe lægerne med at lægge en individuel behandlingsplan, hvor medicindoser og planlagte blodprøver indgår. Appen til fagfolk indeholder samtidig beskrivelser af optimale patientforløb. 

MATCH er i stand til at overvåge den enkelte patient og slå alarm, når et forløb begynder at udvikle sig i den gale retning. Når det sker, griber lægerne ind og justerer behandlingen. Det er denne rettidige omhu, der holder patienterne mere raske.

Alle erfaringer viser, at langt flere patienter dermed klarer sig godt igennem den første sårbare tid efter en transplantation. De udskrives tidligere og får mulighed for at være i eget hjem til gavn for både patienter og hospitalet.

Drastisk fald i indlæggelser

Tidligere var den kritiske infektion cytomegalo-virus (CMV) den mest frygtede virus, fordi den endte med at koste livet for mange af de syge mennesker, som havde behov for at få transplanteret knoglemarv eller et nyt organ. 
Nu som før bliver 20-30 procent af patienterne smittet med CMV efter transplantation, men med MATCH er hospitalerne blevet meget bedre til forhindre, at infektionerne bliver alvorlige. Tidligere blev 37-50 procent af de smittede personer så syge, at de skulle indlægges. I dag er det kun 10 procent af de smittede, som behøver at komme på hospitalet, viser de seneste resultater fra lægerne, som forsker i MATCH.

Forskerne forventer, at de med kunstig intelligens kan skræddersy den kliniske applikation yderligere til den enkelte patients behov, så kun et absolut minimum skal døje med infektioner efter en transplantation.

FAKTA, sådan fungerer MATCH

MATCH-appen har været i brug siden 2011 og er udviklet fra bunden af forskningscentret CHIP i samarbejde med kolleger på Rigshospitalets transplanterende og diagnostiske klinikker.

MATCH fungerer således

  • Blodprøver fra patient og donor registreres i it-systemets kliniske app straks ved transplantation. Umiddelbart efter udarbejdes en risikoprofil på patienten og en individuel plan for opfølgning.
  • Alle blodprøvesvar indrapporteres direkte og automatisk i databasen til den kliniske app, og resultaterne sammenlignes med det optimale forløb.
  • Ved afvigelser går der alarm til læger ansat ved CHIP, som følger op med handling i samarbejde med læger ved de transplanterede afdelinger på Rigshospitalet.
  • Databasen har været og er en frugtbar kilde til forskningsprojekter, som genererer ny viden, der yderligere raffinerer funktionen af MATCH og derfor til stadighed forbedrer patientbehandlingen. En del af forbedringen sker nu også ved anvendelse af kunstig intelligens. Redaktør