Mor donerer lever til etårig søn

På Rigshospitalet har Anja Josefsen Skifte fået bortopereret et stykke af sin lever, som er transplanteret ind i hendes etårige søn. Det er første gang i 16 år, at levende leverdonation er foretaget i Danmark. Både mor og barn har det godt efter operationen.

Lille Malik kommer fra Maliitsoq – Sukkertoppen – i det vestlige Grønland, nord for Nuuk. Isbjørnene Thea og Theo ligger i sengen ved siden af, og mor og far er samlet omkring ham, mens tre af hans fem ældre søskende leger nede i Rigshospitalets have. Men ellers er der ikke meget, der minder om hjemme – hvis han ellers kan huske sit hjem. Malik er født med defekte galdeveje, galdevejsatresi, og har på den baggrund udviklet leversvigt. Selvom han endnu ikke er fyldt to år, har han sammenlagt tilbragt mere end ni måneder af sit korte liv på Rigshospitalet. I dag har han det godt, takket være en ny operation og et stykke af sin mors lever. Mor Anja, der endnu engang har skænket livet til sin søn, er også ved at komme sig ovenpå operationen, der fandt sted 14. januar.

- Leveren er et fantastisk organ. Det er robust og tilpasningsdygtigt, og det vokser, hvis der er behov for det. Det gælder både hos patienter, der får fjernet en del af leveren, og hos barnet, der modtager, hvor leveren efterfølgende vil vokse med barnet. Det glæder mig, at vi nu kan tilbyde transplantation fra levende donorforælder til børn som Malik, siger overlæge og transplantationskirurg Nicolai Aagaard Schultz, der med operationen har genindført metoden i Danmark.  

Levende leverdonation igen

I 2019 blev der foretaget 64 levertransplantationer på Rigshospitalet, og otte af de transplanterede var børn. Kun de bedste levere kan bruges til børn, fordi de skal reduceres i størrelse, og det kræver meget af en lever.

- Der er store perspektiver i at kunne bruge forældrene som donorer. Det betyder, at vi ikke skal gå og vente på en donor med en lever af så god kvalitet og en størrelse, der gør, at den kan blive skåret til, så den passer i et lille barn. Vi kan foretage operationen, præcis når det passer i barnets forløb. Vi kan have alle nøglepersoner på arbejde, vi kan lave alle prøver og undersøgelser på forhånd. Og tiden, fra leveren opereres ud, til den sættes i barnet, er minimal, fordi vi kan have forælder og barn på operationsbordet samtidig, fortæller Nicolai Aagaard Schultz.

Rigshospitalets leverkirurger har tidligere foretaget enkelte operationer med levende donor, men det har ikke været et fast tilbud de seneste år. Vurderingen har været, at behovet ikke var stort nok til, at man skulle udsætte levende donorer for en større operation på leveren. Men de seneste år har behovet for børnetransplantationer været stort, og samtidig er gennemsnitsalderen på organdonorer steget.

– Vi har været tilbageholdende med at tilbyde behandlingen i Danmark af hensyn til de potentielle donorer, og fordi selve transplantationen bliver mere vanskelig, da man ikke kan tage så meget af blodkarrene med ud på donoren. For eksempel har vi kun et meget lille stykke af pulsåren til organet at operere på. Erfaringerne fra udlandet er imidlertid imponerende gode, og risikoen for alvorlige komplikationer for donoren er lille, når operationen udføres på så specialiseret en leverkirurgisk afdeling som vores. Desuden har vi samlet et virkelig godt operationshold omkring både donoroperationen og transplantationen, siger Nicolai Aagaard Schultz.

Leverfunktionen kommer tilbage

For den levende donor – i dette tilfælde forælderen – er det et større indgreb at donere et stykke af sin lever, end det er at donere en nyre, hvor donor kan undvære den ene af sine to nyrer. Men donoren kommer sig, og selvom leveren ikke vokser ud der, hvor der er fjernet et stykke, så vokser den i løbet af et par uger, så den har samme størrelse – og funktion – som før operationen.

Nu glæder mor Anja og far Siverth til Malik sig over, at mor-barn-transplantation igen er blevet en del af Rigshospitalets behandlingstilbud. Selvom Malik og familien også glæder sig til at komme hjem, må de vente nogle måneder og opholde sig på Rigshospitalet lidt endnu. Først når alle kontroller er overstået, kan de blive genforenet med resten af familien i Grønland.

Nicolai Aagaard Schultz har været på ophold i så forskellige lande som Korea, Japan og Holland for at studere transplantationer fra levende donorer. Forventningen er, at han – sammen med overlæge Peter Nørgaard, læge Daisuke Fukumori og resten af levertransplantationskirurgerne, operationssygeplejerskerne og narkoselægerne – vil kunne hjælpe flere børn med denne type transplantation.


Redaktør