Transplantationer

​Nogle patienter kan kun overleve, hvis de får et nyt organ ved en transplantation. På Rigshospitalet udfører vi en række forskellige transplantationer. Her kan du læse mere om transplantationer og møde nogle af de patienter, der har fået en transplantation på Rigshospitalet, og de nøglepersoner, der arbejder med transplantationer hos os.

 Hvis du skal have en organtransplantation


Vi har samlet vores informationer til patienter og pårørende om transplantationsmetoder og -forløb.

En organtransplantation foregår som regel efter grundig forberedelse af den patient, som har brug for et nyt organ. 
Transplantationer på Rigshospitalet

 Leif har levet længst

​Den 10. oktober 1990 var Leif Jønsson den anden person i Danmark, der fik en hjertetransplantation. Han er nu den i Danmark, der har levet længst med et donorhjerte

Fortællinger om organdonation

 Mor donerer lever til etårig søn

​På Rigshospitalet har Anja Josefsen Skifte fået bortopereret et stykke af sin lever, som er transplanteret ind i hendes etårige søn. Både mor og barn har det godt efter operationen.

Fortællinger om organdonation

 Tit tier jeg bare stille


Tejs Jansen er overlæge på Afdeling for Intensiv Behandling af Hjerne- og Nervesygdomme. Han skal ofte give pårørende en svær besked og samtidig spørge, om de har tænkt på organdonation.

Fortællinger om organdonation

 Tag stilling til organdonoation


Du kan registrere din holdning til organdonation i Donorregistret. Her kan du registrere, om du ønsker at donere dine organer, når du dør. Du kan altid ændre din registrering. 
Tag stilling til organdonation på www.sundhed.dk 

 Viden om transplantationer