Sundhedsplatformen – vi har fået nyt IT-system

​Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland Sundhedsplatformen, som både patienter og personale får adgang til. På Rigshospitalet blev Sundhedsplatformen indført d. 5. november 2016.

Sundhedsplatformen er et nyt fælles IT-system, som erstatter 30 forældede og usammenhængende IT-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

Bedre overblik – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner

Med Sundhedsplatformen samles patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patientforløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner. Derudover får personalet bedre støtte til at diagnosticere og planlægge behandlingen. Alt sammen til gavn for dig som patient, fordi det øger både kvaliteten og patientsikkerheden.

Min Sundhedsplatform 

Med Sundhedsplatformen får du som patient adgang til din journal via Min Sundhedsplatform. Her kan du også skrive direkte til den afdeling, du er tilknyttet. På længere sigt vil du som patient få endnu flere muligheder, fx vil du kunne se prøvesvar og udfylde og sende mange af de spørgeskemaer, du får i forbindelse med dit forløb. Hvis du bliver bedt om at måle vægt, blodtryk eller andet hjemmefra, vil du selv kunne taste resultaterne ind og danne dig et overblik. Disse muligheder vil løbende blive taget i brug af de forskellige afdelinger.

Du logger ind med NemID på www.minsundhedsplatform.dk

Mindst mulig påvirkning af dit forløb

Vi gør, hvad vi kan for, at du som patient mærker mindst muligt til overgangen til det nye system. Vi beklager, hvis du alligevel kommer til at opleve forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer i din kontakt med os.

Vi sikrer altid, at akutte og alvorlige ting ikke bliver udskudt.

Det kan blive nødvendigt at behandle patienter på et andet hospital end først planlagt, men hospitalerne hjælper hinanden, og det er med til at sikre, at patienter med akutte behandlingsbehov altid behandles med det samme.

Brevene ændrer udseende

Du finder oplysninger om dato, tid, sted for dit besøg på hospitalet samt telefonnummer på side 2 i dit brev fra hospitalet. 

Hvis du har modtaget posten digitalt, skal du være opmærksom på, at der kan være vedhæftede bilag. Du åbner bilag ved at gå tilbage til indbakken og klikke på hvert bilag. Der kan være vigtige oplysninger om, hvordan du skal forberede dig til din undersøgelse eller behandling i bilagene. Det kan være oplysninger om faste, brug af medicin mv.

Husk derfor altid at åbne alle dine bilag i din e-boks eller på borger.dk, så du ikke overser vigtige informationer, inden du møder på hospitalet.

Hvis der er fejl i adressen, telefonnummeret eller andet i dit brev

Alle de breve vi sender, skal lægges ind i det nye it-system. Vi arbejder hårdt på, at få de rigtige oplysninger ind i brevene, men der kan desværre forekomme fejl.

Er du i tvivl om, hvor du skal møde op, om du er indkaldt til den rigtige undersøgelse/behandling eller andet, så kan du kontakte den klinik, hvor du går til undersøgelse eller behandling.
 
Er du mødt op det forkerte sted, kan du få hjælp hos den klinik, hvor du går til undersøgelse eller behandling – eller på hospitalets hotline på telefon 35 45 12 00 på hverdage mellem kl. 9 og 14.

Tidsplan

Rigshospitalet indførte Sundhedsplatformen den 5. november 2016.

Se tidsplanen for de øvrige hospitaler.

Redaktør