Depression

Basisbehan​dling

​Ved let depression anbefales samtaleterapi, da ulemperne ved medicin (fx bivirkninger og pris) kan være større end fordelene.

Supplerende behandling

​Ved moderat til svær depression kan samtaleterapi suppleres med antidepressiv medicin, sertralin.

Hvis der ikke er effekt af medicinen efter 3 – 4 uger, kan man tale med lægen om at øge dosis eller skifte til en anden medicinsk behandling. Hvis søvnbesvær er et problem, kan medicin med mirtazapin bruges. Mirtazapin kan give vægtøgning.

Læs mere om medicinsk behandling af depression ved at indtaste ordet 'depression' i søgefeltet på http://min.medicin.dk

Anbefalet medicin*

Antidepressiv medicin

  • Sertralin

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet 29. august 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden

Redaktør