Senfølger

Kræftsygdommen og behandlingen kan medføre en række symptomer eller gener, som kan vare ved eller opstå lang tid efter behandlingen er afsluttet. Det kaldes senfølger. Behandlingen for kræft består som regel af en kombination af flere behandlinger og en række senfølger, som kan vise sig et stykke tid eller flere år efter, at kræftbehandlingen er afsluttet.

Hvad er senfølger?

Halvdelen af alle kræftpatienter lever med senfølger. Både kræftsygdommen og den behandling, du har fået, kan give en række symptomer, som kan vare ved eller opstå lang tid efter behandlingen er afsluttet og være kroniske. De kaldes senfølger. 

På Rigshospitalet er der etableret en forskningsenhed om senfølger, som undersøger senfølger, herunder hvordan vi kan undgå og minimere omfanget af senfølger. Du kan læse mere om de tre nationale forskningsenheder i Danmark på: Bedre viden om senfølger.

Enheden for senfølger samarbejder med Enhed for kræftrehabilitering, som er et internt tilbud til alle kræftpatienter over 18 år, som har et behandlings- eller opfølgningsforløb på Rigshospitalet. Aktuelt tager enheden ikke imod direkte henvendelser fra patienter og pårørende. Tal med din kontaktlæge/-sygeplejerske, hvis du er interesseret i at høre mere og evt. blive henvist.

Typiske senfølger

De mest almindelige senfølger i alfabetisk rækkefølge: 
 • Angst
 • Angst for tilbagefald
 • Depression
 • Føleforstyrrelser 
 • Hjerte- og lungeproblemer
 • Hormonforstyrrelser - infertilitet
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær (pjece Onkologisk Afdeling)
 • Knogleskørhed
 • Mund- og tandproblemer
 • Ny primær kræftsygdom
 • Seksuelle problemer
 • Smerter f.eks. i led og muskler
 • Søvnproblemer
 • Tarm- og urinvejsproblemer
 • Træthed 
 • Ændret kropsopfattelse.
Mange af disse senfølger kan du læse om på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om "Bivirkninger og Senfølger". 

Tal med os

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du er generet af senfølger. Du kan tale med os om det, når du er til behandling eller til opfølgning.

Efter din behandling og opfølgning

Hvis dine gener opstår eller varer ved, efter at din behandling og opfølgning er afsluttet hos os, skal du tale med din praktiserende læge om det. Gør din praktiserende læge opmærksom på, at du har været i behandling for kræft. Det kan også være relevant i forhold til din tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.Redaktør