smerter - FAQ om

Hvad betyder COVID-19 for Smertecenteret og smertepatienter?

Hvad betyder COVID-19 for Smertecenteret og smertepatienter? 

Meget er anderledes - praktisk information

Hvordan ved jeg, om det er sikkert at møde op på Tværfagligt Smertecenter?
På Tværfagligt Smertecenter passer vi på dig og hinanden ved at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Man må ikke møde op i Smertecenteret, hvis man har symptomer som feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. Du vil modtage et brev fra os med instruktion ift. fremmøde, venteområder mm. På den måde mindsker vi risikoen for smitte.  

Må man stadig tage pårørende med til sin behandling?

Selvom det er virkelig vigtigt og rart, at pårørende er involveret i smertebehandlingen, så må pårørende på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang deltage i konsultationer/behandlinger på Smertecenteret, så kontakt os hvis du ønsker en pårørende med. Dette er for at sikre både patienter og medarbejdere på hospitalerne mod coronavirus. Du kan dog stadig inddrage dine pårørende ved at fortælle om din konsultation, når du kommer hjem igen.

Hvordan får jeg besked om ændringer/aflysninger?

Vi tilpasser hele tiden behandlingerne, så vi efterlever retningslinjerne og sørger for, at det er sikkert at komme på Tværfagligt Smertecenter. Det betyder desværre at vi indimellem både må ændre og aflyse aftaler. Det er lettest at følge med i dine aftaler på Min Sundhedsplatform.

Jeg har ikke hørt fra kommunen siden nedlukningen. Jeg er bekymret for, hvad det kan betyde for min sag?

Selvom meget fungerer anderledes for tiden, oplever vi ikke, at sager går i stå. Det er fortsat muligt at få behandlet sin sag. Hvis du venter på en afgørelse, så kontakt din kommune.
 

Smerter og smertebehandling i denne tid

Er jeg som smertepatient i risikogruppen?

Det at have smerter er ikke en risikofaktor i sig selv, men der kan være andre faktorer, som gør at man er i risikogruppen. Der kan være individuelle hensyn, derfor indkalder vi kun til behandling efter konkret vurdering. Hvis du er i tvivl, om du generelt er i forøget risiko for COVID-19, skal du kontakte egen læge.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever flere smerter i denne tid?

Det er helt almindeligt at bekymringer eller stress medfører oplevelse af flere eller stærkere smerter. Husk dig selv på de smertehåndteringsteknikker, som du i forvejen har tilegnet dig. 

Jeg oplever flere smerter nu, men var i gang med at trappe ned i medicin

Det kan være, at du i denne tid er nødt til at få hjælp til at sætte din nedtrapningsplan på pause. Det er helt okay, at du måske ikke skal fortsætte på en nedtrapningsplan, hvis du har flere smerter i denne tid, men sørg for altid at kontakte Tværfagligt Smertecenter, før du ændrer i din medicindosis.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever færre smerter i denne tid?

Det er altid vigtigt at give Tværfagligt Smertecenter besked, hvis du føler dig overmedicineret. Du kan kontakte os som normalt, så vi kan aftale, om der er noget, der skal ændres. 

Jeg kan ikke lave de øvelser, jeg plejer herhjemme. Hvordan kan jeg holde min træning ved lige?

Fysisk aktivitet er godt både for søvn, stress, almindeligt velbefindende og smerter. Selvom du måske ikke har det udstyr, som du plejer at anvende, er det vigtigt at holde dig i gang, så smerterne ikke forværres. Kan du måske komme ud at gå en tur, så kan det være dit mål.

Corona-tiden påvirker tanker og følelser

Jeg har svært ved at følge mine ”normale” hverdagsrutiner i denne tid. Ved at stå op og gå i seng på faste tidspunkter kan du skabe mere struktur i dagligdagen. Husk at dine pauser mellem aktiviteter er nødvendige, selvom det måske føles, som om at der er mindre tid og plads til dem. Det er vigtigt, at du ikke presser dig selv for hårdt. Tal med dine pårørende, så de bedre kan forstå, hvorfor du har brug for at trække dig og holde pause.

Jeg er meget bekymret for at blive smittet med COVID-19 og tankerne fylder meget i min hverdag. 

Det er almindeligt at bekymre sig og det er godt at være forsigtig. Hvis du oplever at bekymringerne fylder alt for meget, så overvej om du bruger for meget tid online eller på at orientere dig om nyhederne. Måske skal du kun tjekke hver anden dag? Nogle gange kan det hjælpe at dele sine bekymringer med andre.

Jeg er bange for, at jeg aldrig får mit normale hverdagsliv igen - og jeg synes at situationen med COVID-19 uoverskuelig?

Lige nu føles det som om at vores tilværelse på godt og ondt er forandret. For nogle er det en lettelse, for andre medfører det en følelse af sorg. Husk på at give dig selv lov til at have det, som du har det – og mind dig selv om, at være så tålmodig som muligt.

Jeg føler mig isoleret – og meget alene.

Mange føler sig ensomme og isolerede i denne tid, måske kender du nogen, der ville blive glade for, at du tog kontakt til dem – og lige tjekkede at havde det godt nok? Flere forskellige organisationer har tjenester, hvor man kan få hjælp til at få kontakt til andre, f.eks. Røde Kors og Ældresagen.

Hvordan holder jeg kontakten (kolleger, venner, familie) uden at risikere at blive smittet/ smitte andre?

Du kan godt passe på dig selv og alligevel holde kontakten til dine relationer i denne tid, f.eks. ved at bruge de mange elektroniske muligheder. Man behøver ikke snakke sammen længe, nogle gange kan det være nok bare at være ”sammen” online, mens man laver andre ting hver for sig.

Denne vejledning vil blive revideret løbende i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
Hold dig opdateret på den nyeste version på Tværfagligt Smertecenters hjemmeside.

Redaktør