Vigtig information vedrørende elektronisk spørgeskema til Afdeling for Fertilitet

Heri findes information vedrørende elektronisk spørgeskema til Afdeling for Fertilitet

Afdeling for Fertilitet har fået oprettet klinikkens spørgeskemaer elektronisk. Det betyder: 

At du/I ikke modtager spørgeskemaerne som et vedhæftet dokument via e- boks som ellers beskrevet i vedhæftede vejledning. Spørgeskema tilknyttet Afdeling for Fertilitet skal udfyldes elektronisk via MinSundhedsplaform.

Du/I skal stadig udfylde samtykke til udlevering af helbredsoplysninger som du/I har modtaget via e-boks. Dette skal printes ud, underskrives og indsendes som vedhæftet fil seperat på hvert jeres CPR nr. via MinSundhedsplatform!

Vi skal stadig have modtaget både det elektroniske spørgeskema samt samtykkeerklæringen til udlevering af helbredsoplysninger senest 14 dage før samtalen.

Vi arbejder på at få opdateret vores informationsmateriale hurtigst muligt. 

Redaktør