Venteliste

Information omkring ventelisten til Tværfagligt Smertecenter, og hvordan patienten kan bruge ventetiden.

Kroniske smerter er en bio-psykologisk-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om ventetid hos Tværfagligt Smertecenter

Kuglepen på en blok.

Står du på venteliste?

Du er blevet henvist til tværfaglig smertebehandling pga. kroniske eller vedvarende smerter. Da længerevarende smerter ofte påvirker mange
aspekter af livet – både fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle forhold – er en tværfaglig indsats vigtigt, når smerterne ikke umiddelbart forsvinder.

Vi har desværre venteliste – derfor ved vi, at der vil gå noget tid fra, at du er henvist til en tværfaglig smertebehandling, til at den egentlige behandling kan igangsættes. 

Individuelt tilrettelagt tværfaglig smertebehandling.
Individuelt tilrettelagt tværfaglig smertebehandling.

At lære at leve med …

En vigtig del af behandlingen af en vedvarende smertetilstand er, at lære at leve bedst muligt med sine smerter. Det er vigtigt at justere og tilpasse sin hverdag, så den passer bedst muligt til de ressourcer, man har til rådighed - også selvom det indebærer smerter. Det kan ofte være svært at finde en balance, og der kan opstå mange spørgsmål:


”Hvad gør jeg for eksempel med mit arbejde? Skal jeg arbejde færre timer, eller måske have nogle andre opgaver?”

 ”Hvordan sørger jeg fortsat for overskud til familie og fritidsliv?”

 ”… og til fysisk træning og sund kost?”

Det kræver løbende håndtering af de udfordringer, der opstår – måske kalder det på udvikling af nye strategier?

Regionale aftaler – ventelistegaranti

Smertebehandling er omfattet ventelistegaranti. Det betyder, at du kan anvende de aftaler regionen har indgået med private klinikker, og på den måde afkorte ventetid på behandlingen. Regionen tilbyder rådgivning hos en rådgiver i sygehusvalg.

RING på tlf. 38 64 99 00. De har åbent på følgende tider:
Mandag og tirsdag kl. 9-15, onsdag kl. 14-17, torsdag og fredag kl. 9-13.

OBS en række behandlingsgarantier er aktuelt sat i bero ifm. Prioritering af ressourcer grundet COVID-19 pandemi.

Brug ventetiden

Tal med din egen læge om afprøvning af medicin

 • Tag kontakt til din læge og spørg til mulighed for afprøvning af anden medicin.
 • Din egen læge er altid velkommen til at rådføre sig med os. Vi bistår gerne i en sparring, så du og din læge i fællesskab kan arbejde med bedre /anden medicin.
 • Der findes også kliniske retningslinjer for en del smertetilstande, som din læge kan søge viden i. 
Fysisk aktivitet i form af en gåtur i skoven.

Fysisk aktivitet

 • Hold dig fysisk aktiv. Det er vigtigt at holde kroppen i gang. Find derfor ud af hvilke former for aktivitet, du bedst kan lave. En gåtur med hunden eller en udflugt med børn og børnebørn er også aktivitet.

Kost

 • En sund balanceret kost er især vigtig for dig med smerter.

Søvn

 • Tal med din læge om, hvordan du optimerer din søvn. Mange med smerter oplever dårlig nattesøvn.

Hvad med arbejdslivet?

Jobcenteret kan være behjælpelige, hvis du, grundet smerter, har svært ved at passe dit job. Det kan handle om hjælp til at fastholde dit nuværende job, eller hjælp til afklaring af hvilke andre muligheder, der kan være. - For eksempel forskellige ordninger der støtter perioder med nedsat tid, hjælp til arbejdsredskaber med mere.

Mange har også diverse forsikringsordninger og sundhedstilbud via deres arbejdsmarkedspension – både ved midlertidig og ved varigt nedsat
arbejdsevne. Det kan dreje sig om adgang og betaling for behandlinger, adgang til rådgivning, eller måske økonomisk kompensation til dig eller din arbejdsplads.

Hvis du er sygemeldt i mere end 3 måneder, vil vi opfordre dig til, at du kontakter din pensionskasse/ forsikring, og hører dem, om de kan tilbyde dig hjælp.

Hvem kan hjælpe?

LÆR AT TACKLE-kurserne – en hjælp til at takle livet med kronisk sygdom.

Link: www.laerattackle.dk

LÆR AT TACKLE-kursus er et tilbud, som findes i de fleste kommuner. På kurserne formidles viden om livet med kroniske sygdomme, om gode vaner, og strategier til at takle de udfordringer, man møder som for eksempel smerteramt. Kontakt din kommune og spørg, hvad de kan tilbyde.

Kontakt med jobcenteret

I jobcenteret findes en række tilbud ved både kortere og længere perioder med fravær pga. sygdom. Der er stor variation fra kommune til kommune, og der kommer fortsat nye tilbud til. Vi anbefaler, at du kontakter Jobcenteret, og
hører, hvilke tilbud de aktuelt har. Nogle af de hyppigste tilbud til sygemelding er:

 • Fysisk træningsaktivitet, adgang til træning og rådgivning om fysisk træning og aktivitet.
 • Mindfulness, 8 ugers forløb eller kortere tilbud.
 • Stresskursus, individuel coaching eller rådgivning, undervisning med mere.

Her kan du få hjælp:

 • www.borger.dk - information og ansøgning.
 • www.dukh.dk - den uvildige konsulentordning på handicapområdet.
 • www.cabi.dk - information om beskæftigelse til dig og din arbejdsgiver.
 • www.sr-bistand.dk - frivillig, uafhængig socialrådgivning.
 • www.FAKS.dk - foreningen af kroniske smertepatienter.
 • www.retshjaelpen.dk - juridisk rådgivning.
 • www.gigtforeningen.dk
 • www.parkeringskort.dk - ansøgning om skilt til handicapparkering.

Opsamling for dig på venteliste

at lære at leve med smerter er en proces med justeringer og ændringer i hverdagen.

- Det kan gælde både privat, socialt og i dit arbejdsliv.

Gå gerne i gang ”mens du venter”.

- Behandling, træning, tilpasning med mere.

Og gør brug af de eksisterende tilbud.

- Behandlingsgaranti.
- Kommunale tilbud / jobcenter.
- Private tilbud, forsikring og pensionsordninger

Redaktør