Venøs malformation - behandling (Skleroterapi)

Ved skleroterapi bliver der sprøjtet medicin direkte ind i den venøse malformation, så malformationen skrumper.

Kort om behandlingen

Ved skleroterapi sprøjter vi medicin direkte ind i malformationen. Indersiden af blodkarret bliver ødelagt, og blodet størkner. Det får malformationen til at skrumpe. Vi bruger ultralydsskanning, røntgenstråler og kontraststof til at se, hvor medicinen skal sprøjtes ind.

Efter 6-8 uger kan vi vurdere, om behandlingen har virket. I nogle tilfælde vokser malformationen igen efter endt behandling, og det kan være nødvendigt at behandle igen. Ikke sjældent må der flere behandlinger til, før malformationen er skrumpet.

Du skal forvente at være på hospitalet hele dagen i forbindelse med behandlingen.

Illustration i tre billeder. Første billede af normale vener, andet billede af en venøs malformation, hvor venerne er knudret sammen, samt tredje billede af de store veners bane i kroppen.

Vigtig forberedelse

Giv besked, hvis du tidligere har reageret på kontraststof

Har du tidligere oplevet en reaktion på grund af kontraststof, skal du kontakte os inden behandlingen.

Mød fastende

Du skal faste inden behandlingen. Det vil sige:

  • 6 timer før din behandling skal du stoppe med at spise.
  • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te.
  • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Din mavesæk skal være tom for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, før du møder på hospitalet på dagen for din behandling. Du må ikke bruge creme efter badet.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under behandlingen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din behandling. Du skal desuden fjerne al make-up hjemmefra. Tag ur, smykker og piercinger af og lad dem blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Du får udleveret hospitalstøj

Vi udleverer hospitalstøj, som du skal have på ved behandlingen

Du får fuld bedøvelse

Behandlingen foregår i fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du lagt et drop i hånden. I droppet får du medicin, så du sover og ikke mærker noget.

Behandlingen

Når bedøvelsen virker, sprøjter vi medicin ind i malformationen gennem huden. Vi bruger ultralydsskanning og røntgenstråler for at se, hvor vi skal sprøjte medicinen ind. I enkelte tilfælde fører vi et kateter til malformationen gennem en blodåre i lysken eller armen, så vi bedre kan se de dybe dele af malformationen og eventuelt sprøjte medicinen ind gennem kateteret.

Hvis vi har stukket i en blodåre i armen eller lysken, lukkes såret ved, at vi trykker på det i 10-15 minutter, eller ved hjælp af en prop, der opløser sig selv.

Behandlingen varer 1-3 timer. Efter behandlingen kommer du tilbage på sengeafdelingen, indtil du er klar til at komme hjem.

Lig stille lige efter behandlingen

Hvis du er blevet behandlet gennem lysken, skal du ligge stille på ryggen i 2-4 timer efter behandlingen for at undgå, at det bløder fra såret. Vi sørger for, at du ligger så behageligt som muligt. Hvis du har brug for at komme på toilettet, hjælper vi dig med et bækken eller en kolbe i sengen. Vi hjælper dig også første gang, du skal op at stå.
Hvis du er blevet behandlet gennem armen, skal armen holdes i ro  i 2-4 timer efter behandlingen.

Sig til, hvis du har ondt

Hvis du har smerter, lindrer vi dem. Fortæl os, hvis du har ondt eller er utilpas, så vi kan hjælpe dig. Det er vigtigt, at du er behandlet for smerter, så du kan trække vejret dybt, hoste og komme ud af sengen. Det er almindeligt, at du har brug for smertestillende medicin i dagene efter behandlingen.

Risiko ved behandlingen

Ved nogle behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Blødning: Der er risiko for blødning fra de steder, du er stukket.
  • Betændelse i sårene: Der kan i sjældne tilfælde gå betændelse i et sår. Hvis det sker, kan det oftest behandles antibiotika.
  • Smerter og hævelse: I nogle dage eller uger efter behandlingen, kan dine vanlige smerter og hævelser forværres. Det aftager af sig selv.
  • Udvikling af sår: Hvis malformationen ligger tæt på hudens overfladen, kan der i nogle tilfælde komme sår på huden, som bliver til ar.
  • Føleforstyrrelser: Følenerver i huden kan i sjældne tilfælde tage skade, så et område på huden bliver meget følsomt eller følelsesløst.

Hjemme igen

Sygemelding

Alt efter typen af arbejde og alt efter hvor på kroppen, du er blevet behandlet, kan du starte allerede dagen efter behandlingen, eller så snart du føler dig parat til det. Hvis du har brug for en sygemelding i en periode, kan du få den hos din egen læge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Redaktør