Venektateter - centralt CVK

Et centralt venekateter (CVK) er en tynd plastslange, der gennem huden er lagt ind i en stor blodåre - en vene, som munder ud tæt ved hjertet.

Patientinformation

Hvorfor skal du have anlagt katetret?

Et centralt venekateter er en tynd plastslange, der gennem huden er lagt ind i en stor blodåre - en vene, som munder ud tæt ved hjertet. 
Når du har et centralt venekateter, kan du få forskellige behandlinger gennem det, f.eks. kemoterapi, transfusioner med blodprodukter og medicin. Gennem katetret kan man også trække blodprøver. På den måde undgår du at blive stukket hver gang, du skal have taget blodprøver eller have medicin. Et centralt venekateter forkortes ofte som CVK.

Billedet viser katetrets placering på brystkasse
Fig. 1 Katetrets placering på brystkasse
Billedet viser Hickman kateter med to "ben"
Fig. 2 Hickman kateter med 2 ”ben”

Forskellige typer katetre

Vi anvender oftest 2 katetertyper – Hickman katetre og VAS katetre.

Det er din behandling, der afgør hvilket kateter, der vil være bedst for dig. Det er narkoselægen, der lægger katetret. Det bliver ført i en ”tunnel” under huden og spidsen af katetret ligger i en stor blodåre enten under kravebenet eller på halsen. Den anden ende har 2 eller 3 ”ben” som er synlige i udgangsstedet på brystkassen.
Tunnelen hjælper med at beskytte mod infektioner ved katetret. 

Fordi det ligger i en tunnel kaldes det også for et tunneleret CVK.

Billedet viser Hickman kateter med tre "ben"
Fig. 3 Hickman kateter med 3 ”ben”
Billedet viser VAS kateter med 2 "ben"
Fig. 4 VAS kateter med 2 ”ben”

Hvad skal der ske, inden du får anlagt katetret?

På selve operationsdagen skal du være klar mindst en time inden det tidspunkt, hvor du er planlagt til at skulle have anlagt katetret.
For at mindske risikoen for infektion, skal du gå i bad og vaske kroppen med sæbe inden du får anlagt katetret. Du skal klæde om til rent hospitalstøj.
Du har mulighed for at få beroligende medicin inden anlæggelsen.
Mænd vil få hår på brystet fjernet inden anlæggelsen.
Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, så skal du højst sandsynligt holde pause med denne en til to dage inden anlæggelsen af katetret. Sammen med din læge vil der blive lagt en god plan.
Du får også taget blodprøver for at vurdere, om du har behov for transfusioner med blodplader. Transfusionerne skal også være givet mindst en time før, du skal være klar til operationen.

Hvordan foregår anlæggelsen af katetret 

Anlæggelsen af katetret finder sted på en operationsstue på afsnit 4013.
Hvis du er velbefindende, kan du aftale med personalet på dit afsnit, at du selv går til operationsstuen i opgang 4, 1. sal.
Du bliver lokalbedøvet i hudområdet før anlæggelsen af katetret.
Katetret bliver syet fast til huden med tråde, og indstiksstedet bliver dækket med et plaster.
Anlæggelsen varer ca. en time før du er klar til at komme tilbage til afsnittet igen. 

Billedet viser en operationsstue
Fig. 5 Operationsstue

Når katetret er anlagt

I dagene efter kan du opleve ømhed i skulderen, på halsen og brystkassen i den side, hvor katetret ligger. 
Du vil blive tilbudt smertestillende medicin ved behov.
Ømhed, rødme og hævelse omkring katetret forsvinder normalt efter 4-5 dage. Hvis det derimod tiltager, og du eventuelt også får feber, kan det være et tegn på infektion. Hvis du ikke er indlagt, skal du kontakte dit afsnit med det samme.
Det kan bløde fra indstiksstedet, efter at du har fået anlagt katetret.
Sygeplejerskerne vil tilse forbindingen og skifte den ved behov.
Hvis du ikke er indlagt, skal du blive i afsnittet i mindst 2 timer efter anlæggelsen af katetret til observation. Du skal tale med en sygeplejerske før udskrivelse.
I meget sjældne tilfælde kan der ved anlæggelsen af katetret ske beskadigelse af lungehinden.
Symptomerne på dette er åndenød og smerter ved vejrtrækning i den side af brystet, hvor katetret er anlagt - specielt bag skulderbladet og op mod skulderen. En anden sjælden komplikation, kan være at din krop reagerer på katetret ved at danne en blodprop rundt om katetret. Det kaldes en trombose, som kan behandles med blodfortyndende medicin. Symptomerne kan være smerter og hævelse af armen og pludselig åndenød. 
Hvis du får symptomer på ovenstående hjemme, skal du henvende dig til afsnittet.

Trådene ved katetret

Der bliver sat tre tråde, når katetret bliver anlagt. 
De to (A og B) af trådene fjernes efter 10-14 dage, mens den sidste (C) først fjernes, når du får taget katetret ud igen (Fig.4). Sygeplejersken i sengeafsnittet eller klinikken kan fjerne trådene. Alternativt kan hjemmesygeplejersken eller din egen læge fjerne trådene.
Narkoselægen som anlægger katetret, kan vælge at sy med en tråd der opløser sig selv, og som derfor ikke skal fjernes. Den selvopløselige tråd mister 80 % af sin styrke i løbet af 14-21 dage og falder derefter af. Hver opmærksom på at der kan være trådrester, der først er helt opløst efter 60-90 dage.

Billedet viser trådene ved katetret
Fig. 6 Tråde ved katetret

Hvad skal du holde øje med?

Når du har et kateter, er du i risiko for at få infektioner, fordi der er en direkte indgangsport til blodbanen. Hvis du får en infektion i blodet vil symptomerne være utilpashed, feber og eventuelt kulderystelser. Du skal altid kontakte afsnittet, hvis du får nævnte symptomer.
Der kan også komme en infektion i huden i det område, hvor kateterslangen ligger. 

Tegn på infektion i huden er

 • rødme
 • ømhed
 • varme

Plaster

For at nedsætte risikoen for infektion i huden, bliver kateter-indstikstedet dækket med et plaster de første 14 til 21 dage. Når indstiksstedet er helet er det ikke længere nødvendigt, at bruge plaster. Hvis du har et plaster på, der ikke er gennemsigtigt, skal det skiftes hver 2. dag. Hvis du har et plaster, der er 
gennemsigtigt skal det skiftes hver 7. dag. Plastret skal dog altid skiftes, hvis det har blødt eller der er gennemsivning fra indstiksstedet.
Der kan opstå irritation under plasteret. Hvis du oplever dette, kan man beskytte huden, ved at bruge en barrierefilm, inden man sætter nyt plaster på.

Hvad er en cuff ?

Cuffen er en lille fortykning på kateteret, som huden vokser fast til, så katetret ikke glider ud. Cuffen skal ikke kunne ses, når katetret ligger rigtigt. Hvis cuffen er synlig, er det et tegn på, at katetret har løsnet sig, og så skal du kontakte  afsnittet så hurtigt som muligt

Billedet viser en cuff
Fig. 7 Cuff

Hvis katetret går i stykker?

Der kan komme luft ind i blodbanen, hvis kateterslangen revner eller bliver utæt på anden vis. Hvis dette sker, skal du klemme katetret sammen så tæt på indstiksstedet som muligt.
I sjældne tilfælde kan der komme så meget luft ind i blodbanen, at du vil kunne mærke en trykken for brystet, åndenød og hoste. Så skal du hurtigst muligt lægge dig ned på venstre side med hovedet nedad. 
Efter et stykke tid vil luften blive ”opslugt” inde i kroppen. Herefter vil man som regel få det godt igen. 
Kontakt straks afsnittet, hvis dit kateter er utæt eller revnet.

Din hverdag med et kateter

For nogle personer gør det ikke nogen stor forskel, men for de fleste tager det tid at vænne sig til at have et kateter. Tænk på dit CVK som et midlertidigt hjælpemiddel, der betyder, at du undgår utallige stik.
Generelt er katetret ikke en hindring for at du kan være fysisk aktiv. Det kan være en god ide at samle katetret i en lille stofpose for at undgå træk og ryk i det. Alternativt kan du fæstne det med Steristrips eller for kvinder bruge BH´en.
Katetret behøver heller ikke at påvirke samlivet. Vis katetret til dine nærmeste pårørende og få talt sammen om, hvad det betyder for dig og Jer. Åbenhed kan støtte en fælles accept af, at dit kateter er et nødvendigt fremmedlegeme i behandlingsperioden. 

Brusebad og centralt venekateter

For at undgå at vand og sæbe samler sig i propperne, hæftes katetret opad og dækkes af lille vandtæt plaster inden du går i brusebad.
Når du ikke har forbinding på skal du i forbindelse med det daglige brusebad gøre følgende:

 1. Start med at vaske hele kroppen og håret inden du vasker dit kateter
 2. Skyl med rindende vand ned over CVK-indstikstedet. Undgå at bruse direkte mod katetret. 
  Lad vandet løbe oppefra og ned og lad ikke brusehovedet røre huden.
 3. Vask rundt om katetret samt kateterslangen med klorhexidinsæbe. Lad sæben virke i 30 sekunder, inden du skyller efter med vand
 4. Tør kroppen med et rent håndklæde
 5. Dup huden tør omkring katetret med rene gazeservietter, fra indstikstedet og udefter 
 6. Fjern badeplaster
 7. Kateterslange og propper tørres med en spritserviet
 8. Hud og kateterslange skal være helt tør inden katetret kan fikseres til huden med Steristrips

Hvis der er dage, hvor du ikke har mulighed for et brusebad, skal du alligevel sørge for dagligt at vaske katetret med klorhexidinsæbe. Se punkt 3, 5, 6 og 7.

Du må ikke tage karbad, gå i svømmehal eller bade i havet, mens du har katetret.

Billedet viser et badeplaster
Fig. 8 Badeplaster
Billedet viser en mand, der bruger klorhexidinsæbe på katetret
Fig. 9 Klorhexidinsæbe

Hvad kan du selv gøre?

Du eller en af dine pårørende kan lære at bruge dit centrale venekateter. 
Det vil sige tage blodprøver og gennemskylle katetret med saltvand eller heparin, så det ikke stopper til.
I de fleste tilfælde skal der ikke være forbinding på, når indstikstedet er helet op, men der kan være individuelle grunde til, at du eller din pårørende kan lære, også at skifte forbindingen selv. 
Fordelene ved selv at sørge for at passe katetret er, at du bliver uafhængig af en hjemmesygeplejerske og plejepersonalet på afsnittet, og ventetiden ved dine kontrolbesøg bliver mindre.
I samarbejde med dig eller en pårørende vil vi tilrettelægge oplæringen, så du føler dig tryg og sikker ved dette.
Du vil også få udleveret skriftligt materiale med vejledning og billeder.
Hvis du eller ingen af dine pårørende, af en eller anden årsag ikke selv kan passe katetret, vil sygeplejersker sørge for dette, evt. i samarbejde med lokalsygehus eller hjemmesygeplejerske.

Når katetret skal fjernes igen

Du behøver ikke at være indlagt for at få fjernet katetret, men bliver katetret fjernet, når du er i klinikken, skal du blive i afsnittet 1 time til observation.
Katetret bliver fjernet i lokalbedøvelse på operationsstuen.
Det varer ca. 15. minutter. Der bliver lagt en sterilforbinding over, som du kan fjerne efter et døgn.
Der bliver syet et par sting efter fjernelsen af katetret. Stingene skal fjernes efter 8 -10 dage, hvis der ikke er brugt selvopløselig tråd. Hvis du ikke er indlagt, kan din praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske fjerne stingene. Det er ikke nødvendigt med forbinding, hvis såret er helt tørt. Vær opmærksom på evt. rødme og siven det næste døgn.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne pjece, er du meget velkommen til at kontakte personalet i dit afsnit.

Redaktør