Velkommen til Mave-tarmkræft, klinik 5012 og sengeafsnit 5014

Heri findes information om Mave-tarmkræft, klinik 5012 og sengeafsnit 5014.

Velkommen til Mave-tarmkræft, klinik 5012 og sengeafsnit 5014. Denne pjece indeholder informationer, som du kan få brug for som patient.
Ved dit første besøg får du en samtale med en læge og en sygeplejerske. Samtalen tager udgangspunkt i din aktuelle situation, og sammen lægger vi en plan for dit videre forløb. 

Vi tilstræber, men kan ikke love, at det er den samme gruppe af læger og sygeplejersker, som følger dig under hele dit forløb. Du får tildelt en kontaktlæge, som er en erfaren speciallæge, der har det overordnede ansvar for din behandling. Du får også tildelt en kontaktsygeplejerske, som vil koordinere dit forløb og følge dig ved flest mulige af dine besøg.

Hvis du skal til konsultation i klinikken

Afsnit 5012. Du finder klinikken ved indgang 5, 1. sal.
Klinikken har åbent hverdage kl. 8 - 15.30.

Telefon 35 45 50 12. Sygeplejekonsultation: Telefon 35 45 51 63 kl. 9 - 10 og kl. 13 - 14.

Du får tildelt en kontaktsygeplejerske, som vil koordinere dit forløb og følge dig ved flest mulige af dine besøg.

Information

Du vil modtage mange informationer fra læger og sygeplejepersonale, og du bliver inddraget i alle beslutninger vedrørende din sygdom og behandling.
En del information får du på skrift som støtte til den mundtlige information. Vi har forskellige måder at forstå information på. Derfor anbefaler vi dig at:

  • Stille spørgsmål.
  • Skrive spørgsmål ned undervejs.
  • Bede om at få uddybet og gentaget informationer, når du får brug for det.
  • Tage en pårørende eller ven med til samtalen.

Du bestemmer selv, hvor meget vi må fortælle dine pårørende. Vi må ikke give oplysninger videre til dine pårørende, med mindre du giver tilladelse til det. 

Behandling og undersøgelse

Undersøgelser foregår forskellige steder på Rigshospitalet. Hvis du har behov for at blive fulgt til de forskellige undersøgelser, vil en portør ledsage dig.

Ventetider

Vort mål er at undgå ventetider i klinikken. Hvis der opstår ventetid, tilstræber vi at informere dig om årsagerne og hvornår, du kan forvente at komme til.

Ventefaciliteter

I klinikken er der et venteområde med gratis kolde drikke, der er forbeholdt patienter.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner kan benyttes udenfor eller i stueetagen. Den skal være slukket i klinikken af sikkerhedsmæssige grunde.
Hvis du skal indlægges på sengeafsnittet Afsnit 5014. Du finder sengeafsnittet ved indgang 5, 1. sal.
Telefon 35 45 50 14

Medicin

Husk at medbringe den medicin, som du har brug for dagligt, samt oplysningssedlen i udfyldt stand.

Din medicin skal du opbevare i en lukket skuffe eller dit skab på stuen. Hvis du medbringer morfin eller lignende medicin, skal du opbevare dette i et aflåst skab på stuen.

Sikkerhed

Af hensyn til din sikkerhed skal vi bede dig om at benytte et armbånd med dit navn og CPRnummer. Armbåndet får du udleveret, når du møder op. 

Ernæring

Vi ved, at en del patienter kan have problemer med nedsat appetit og vægttab. Plejepersonalet kan hjælpe dig med råd og vejledning. 

Måltider

Morgenmad kl. 7.30 - 8.30
Frokost kl. 11.30 - 12.30
Aftensmad kl. 17.30 - 18.30

Alle måltider serverer vi fra en buffet, som bliver betjent af personalet. Dine pårørende er velkomne til at spise med. Madbilletter kan købes i Rigshospitalets kiosk.
Der er også mulighed for, at du kan få mellemmåltider. 

Besøgstider

Der er ingen faste tider for besøg. Dine gæster skal dog altid vise hensyn, da du ikke ligger alene på stuen.

Kiosk

Rigshospitalets kiosk befinder sig i stueetagen og har åbent hverdage, weekend og helligdage. Åbningstider: kl. 7.00 - 19.30 på hverdage. I weekenden kl. 7.30 - 17.00.

Fjernsyn, telefon og internet

På alle sengestuerne er der fjernsyn og telefon. Du har din egen telefon, som du gratis kan benytte. Hvis du medbringer en bærbar pc, har du gratis adgang til internet. Mobiltelefon kan du benytte udenfor eller i stueetagen. Den skal være slukket i sengeafsnittet.

Pårørende er velkomne til at ringe til afsnittet. Ved spørgsmål vedrørende indlagte patienter er det bedst i tidsrummet kl. 11 - 12, kl. 14 - 15 og kl. 19 - 20.

Andre faggrupper

Personalet kan kontakte andre faggrupper, hvis du har behov for det. Det kan dreje sig om:

  • Diætist
  • Socialrådgiver
  • Psykolog
  • Fysioterapeut
  • Patientvejleder
  • Præst

Værdigenstande

Vi opfordrer dig til at medbringe så få værdigenstande som muligt. Smykker, ur, penge, kreditkort, bærbar pc og lignende værdigenstande er dit eget ansvar. Hospitalet erstatter ikke stjålne eller tabte ting. 

Lad ikke værdigenstande ligge fremme, når du forlader stuen. Hver patient har sit eget skab, som kan aflåses. Værdigenstande kan i særlige tilfælde - og i meget begrænset omfang - opbevares af personalet.

Når behandlingen er afsluttet

Når din behandling er afsluttet, vil personalet informere dig om det videre forløb. Det kan foregå i klinikken, hos din egen læge eller dit lokale sygehus. Hvis du har behov for hjemmepleje, kan personalet kontakte hjemmeplejen i din kommune.

Læs din patientjournal på nettet

www.sundhed.dk kan du læse din patientjournal. Du skal benytte din digitale signatur eller NemID for at logge på. Du kan kun se de notater, som lægen har skrevet, fra den 16. november 2009 og frem.

Du skal være opmærksom på, at du vil kunne læse notater, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at drøfte med dig.

Der vil gå mindst 14 dage og op til en måned efter dit besøg i Afdeling for Kræftbehandling, før du kan læse journalen på www.sundhed.dk.

Rygning

Rigshospitalet er røgfrit både indenfor og udenfor. Du og dine pårørende kan dog ryge i rygepavillonen ved indgang 2. Personalet kan hjælpe dig med informationer om rygeafvænning. Husk at medbringe nikotinplastre, tyggegummi og lignende, hvis du har behov for det.   

Regler for fri transport og transportgodtgørelse

Bor du i Region Hovedstaden, gælder følgende regler for fri transport til ambulant behandling, undersøgelse eller indlæggelse:

Du har ret til fri transport eller transportgodtgørelse, hvis dit helbred gør det umuligt for dig at benytte offentlige transportmidler. Dette gælder også, hvis du er pensionist. Lægen, der behandler dig, eller den ansvarshavende sygeplejerske tager stilling til, om du kan få bevilget fri transport.

Bor du udenfor Region Hovedstaden, skal du kontakte kørselskontoret på dit lokale sygehus. 

Yderligere information

Besøg vores hjemmeside: www.rigshospitalet.dk > Afdelinger > Kræftbehandling, Afdeling for

Få vejledning og støtte hos forløbskoordinatorerne

Forløbskoordinatoren er en sygeplejerske, som du eller dine pårørende kan ringe til og få vejledning og hjælp af i dit forløb. 

Hvornår kan forløbskoordinatoren kontaktes

Du kan kontakte en forløbskoordinator inden dit første besøg i Afdeling for Kræftbehandling, hvorefter læger og sygeplejersker bliver din primære kontakt. Ventetiden inden første samtale kan føles lang og være forbundet med uvished, angst, usikkerhed og somme tider frustrationer, og når man har en kræftsygdom melder en række spørgsmål sig, f.eks. om det praktiske eller andet i et behandlingsforløb. 

Du kan ved behov også kontakte forløbskoordinatoren, når du henvises fra Afdeling for Kræftbehandling til andre afdelinger, genoptræning eller rehabilitering. 

Mulighed for forløbsstøtte

Forløbskoordinatoren har erfaring med patientforløb. Han eller hun kan derfor, ud fra sin faglige vurdering, og efter aftale med dig, også tilbyde dig en individuel forløbsstøtte, som er en form for udvidet forløbskoordination. Det kan f.eks. være, hvis du, udover din kræftsygdom, har andre svære sygdomme, eller hvis du har kontakt til flere afdelinger på hospital og i din kommune, og/eller ikke har pårørende, der kan hjælpe dig.   

Forløbsstøtten planlægges af forløbskoordinatoren i samarbejde med dine læger, sygeplejersker og dig med udgangspunkt i din aktuelle situation.

Hvis din forløbskoordinator ikke er til stede den pågældende dag, vil du kunne blive hjulpet af en af de øvrige forløbskoordinatorer.

Læs mere om forløbskoordinator på:
https://www.rigshospitalet.dk/onk-fk

Find din forløbskoordinator

Kræft i hjernen, underlivet, kvindelige kønsorganer, mandlige kønsorganer samt urologiske og mindre kræftformer:

Anne Bjerrum
Tlf. 35 45 06 74 fra kl. 9-12

Kræft i hoved, hals og lunger samt koordinator for de grønlandske forløb:

Pauline Thomsen
Tlf. 35 45 05 17 fra kl. 9-12
Tlf. 35 45 88 68 (grønlandske forløb)

Kræft i øvre og nedre mave-tarmregion:

Tanja Le Grønberg
Tlf. 35 45 05 13 fra kl. 9-12

Brystkræft og koordinator for de færøske forløb:

Emilie Middelhede
Tlf. 35 45 04 56 fra kl. 9-12
Tlf. 35 45 88 77 (færøske forløb)

Alle kræftformer, hvor strålebehandling er den indledende behandling:

Betina Rotbøll
Tlf. 35 45 04 76 fra kl. 9-12

Hvis din forløbskoordinator ikke er til stede den pågældende dag, vil du kunne blive hjulpet af en af de øvrige forløbskoordinatorer.

Redaktør