Velkommen til det første besøg

Ved første besøg foretages en generel helbredsundersøgelse og en neurologisk undersøgelse inklusiv test af hukommelsen.

Den første undersøgelse i klinikken varer typisk ca. 3 timer.

Ved det første besøg i klinikken taler du med og bliver undersøgt af en læge samt en sygeplejerske. Du vil blive spurgt om dine symptomer, og om hvordan symptomerne påvirker din hverdag. Det er relevant for os at vide, hvornår symptomerne begyndte, og hvordan de eventuelt har  udviklet sig. Der vil blive spurgt til tidligere sygdomme, som eventuelt kan være af betydning og om lignende sygdomstilfælde i familien.

Der foretages en generel helbredsundersøgelse og en neurologisk undersøgelse inklusiv test af hukommelsen. Der tages som regel blodprøver og et elektrokardiogram (undersøgelse af hjertet). Ud fra nævnte undersøgelser og oplysninger vurderer lægen, hvilke andre undersøgelser, der er relevante at foretage i netop dit tilfælde.

Vi tilstræber, at dit undersøgelsesprogram kan gennemføres indenfor en måned, fra dit første besøg her.

Hvad skal du medbringe?

Har du mulighed for det, bedes du tage en pårørende med.
Det er desuden ofte en stor hjælp for lægen, hvis du medbringer:
En liste med din medicin.
Læsebriller, hvis din bruger dette.

Redaktør