Velkommen til daghospital 10, Led- og Bindevævssygdomme

Informationer, der kan være nyttige ved tilknytning til daghospital 10 i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme.

Dit navn:

Din kontaktsygeplejerske:

Glostrup Hospital, hovedindgang

I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du er tilknyttet vores daghospital i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. Det er vores opgave, at dække dit behov for undersøgelse, behandling og pleje, og vi bestræber os samtidig på at skabe gode og trygge rammer. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, hører vi gerne fra dig

Kort om afsnittet

Led- og Bindevævssygdommes daghospital, daghospital 10, er et tilbud til patienter, der har brug for at komme til undersøgelser og behandling på kort tid uden at være indlagt. 
Der er daglige konsultationer med enten læge eller sygeplejerske, hvor det er muligt at få svar på undersøgelser, regulering af medicin og planlægning af det videre forløb.
Så vidt det er muligt, taler du med den samme sygeplejerske og samme læge, hver gang du møder. 
Ved ankomst, skal du henvende dig i ekspeditionen til sekretæren.

Hvor finder du daghospitalet

Led- og Bindevævssygdomme, daghospital 10 finder du ved at gå ind af indgang 3, til højre mod rød opgang, så ligger daghopitalet i stuen.

Åbningstid

Der er åbent mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.00
Er du forhindret i at møde eller har spørgsmål vedrørende dine tider, så ring til sekretæren på telefon 38 63 36 10. Har du spørgsmål vedrørende din igangværende behandling, da kan du ringe til sygeplejersken på telefon
38 63 40 32.

Sundhedsfaglige kontaktperson

Under dit forløb får du en sygeplejerske som din kontaktperson, der har særligt ansvar for, at dit behandlingsforløb planlægges, gennemføres og koordineres. Når kontaktsygeplejersken ikke er til stede, vil afdelingens øvrige sygeplejersker have ansvaret for dit behandlingsforløb. 

Hvad skal jeg medbringe

Skriv dine eventuelle spørgsmål til læge, sygeplejerske eller fysioterapeut ned, så du kan huske at få dine spørgsmål stillet til relevant fagperson. Medbring din medicinliste. Du skal selv medbringe den medicin, som du måtte have brug for i løbet af dagen. Hvis du har brug for ny medicin, vil lægen lægge en recept på serveren og informere dig om, hvordan den nye medicin virker.

Ventetid

Der kan forekomme ventetid, afhængigt af hvor mange undersøgelser du skal til. Vær opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kommer ind i den rækkefølge, man er mødt.
Det er en god ide at tage en bog eller en avis med til at fordrive ventetiden med. Der kan tilbydes the, kaffe og vand i ventetiden. Medtag eventuel noget spiseligt, der er køleskab i opholdstuen, hvor det kan opbevares.

Hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp

Selv om du går i daghospitalet, kan du stadig have hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp.

Aftaler på Led- og Bindevævssygdomme, daghospital 10, indgang 3, rød opgang, stuen:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lad værdigenstande blive hjemme

Vi kan ikke tilbyde et aflåst skab. Derfor anbefaler vi, at du lader dine værdigenstande samt større pengebeløb blive hjemme. Hospitalet erstatter ikke stjålne eller tabte ting.

Fysioterapi

Hvis du får ordineret fysioterapi vil fysioterapeuten instruere dig i øvelsesterapi og vedligeholdelse af daglige aktiviteter. Du vil eventuelt blive henvist til træning i din kommune ved afslutningen af forløbet her.

Udlån af hjælpemidler

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne fra hospitalet. Du skal så vidt muligt selv sørge for at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage til hjælpemiddeldepotet, når du ikke længere har brug for dem.

Når du skal afsluttes

Inden du bliver afsluttet, orienterer vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling du har fået, samt om eventuel videre behandling. Du får samtidig af vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred. Vi sender et brev til din egen læge med oplysninger, om de undersøgelser og den behandling du har modtaget under dit forløb. Hvis du ikke ønsker dette, skal du give os besked.
Den videre behandling foregår hos din egen læge medmindre andet er aftalt. 

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt

Skulle der opstå akut forværring af din sygdom uden for daghospitalets åbningstid, skal du kontakte din egen læge eller 1813

Min Sundhedsplatform

Du kan komme i kontakt med os på Min Sundhedsplatform på www.minsundhedsplatform.dk, her kan du bl.a. skrive direkte til os, hvis du har spørgsmål, læse dele af din journal og se prøvesvar.

Internetadgang

Rigshospitalet - Glostrup har trådløs internetadgang for patienter og pårørende via et særskilt gæstenet. Du skal dog selv medbring en PC. Internetadgang for patienter og pårørende er gratis.
Brugernavn og adgangskode fås ved henvendelse til daghospitalets sekretærer.

Hospitalet tilbyder…

Café og kiosk: Den integrerede café og kiosk ligger i forhallen og har åbent i hverdage mellem 08.30-19.00. Patienter og pårørende har mulighed for at bestille take-away fra caféen. Cafeén tilbyder morgenmad, frokost- aftenanretninger, drikkevarer mv. Maden kan bestilles ved personlig henvendelse eller på telefon 38 63 23 07 Automater: forefindes i forhallen, hvor der kan trækkes sandwich, varme og kolde drikke, frugt og slik. Frisør: Dame- og herrefrisørsalon findes i forhallen ved ingang 3. Åbningstid: mandag til fredag 10.00 - 17.30. Tidsbestilling på 43 96 44 63

Dekorativt billede

Parkering 

Du kan parkere gratis på hospitalets område. Vi anbefaler at du kommer i god tid i dagtimerne, da du kan komme ud for, at skulle lede efter parkeringsplads. (se kortet) Du kan benytte de store parkeringspladser. Der er mulighed for heldagsparkering og 2 timers parkering.
Vær opmærksom på parkeringskiltene. Du kan få en parkeringsbøde, hvis du ikke overholder de givne tidsbegrænsninger eller parkerer udenfor de markerede områder. Hospitalet påtager sig ikke ansvaret for din bil under parkeringen.

Transport 

Som udgangspunkt betaler du selv transporten til og fra hospitalet, når du skal til daghospitalet. Hvis du ud fra en sygeplejefaglig vurdering ikke kan bruge offentlige transportmidler på grund af dit helbred, sørger og betaler hospitalet for den rette transport. Hvis du er i stand til at benytte offentlige transportmidler ydes befordringsgodtgørelse.

Andet praktisk

Mobiltelefon: Du må gerne benytte din egen mobiltelefon. Dog bør du holde mobiltelefonen på lydløs, så du ikke forstyrrer.
Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på Rigshospitalet - Glostrup. Forbuddet gælder på hele hospitalsområdet.

Kort over Glostrup Hospital
Redaktør