Velkommen til Øre-Næse-Halskirurgi, klinik 7046

Klinikken modtager dagligt mellem 100-150 planlagte patienter. Klinikken modtager endvidere akutte patienter.

Klinikken modtager dagligt mellem 100 - 150 planlagte patienter. Klinikken modtager endvidere akutte patienter. Til undersøgelse, behandling og overvågning af akutte patienter har vi 2 behandlingsstuer og en overvåg- ningsstue. Der møder dagligt mellem 30 og 40 patienter til disse stuer.

Ved ankomst til klinikken vil du blive modtaget af en sekretær i vores skranke.
Har du fået tilsendt et spørgeskema, beder vi om, at du har udfyldt dette inden dit besøg. Har du ikke fået et spørgeskema tilsendt, vil dette blive udleveret i skranken og du kan udfylde det i klinikken.

Vi vil bede dig om, at du afleverer det udfyldte spørgeskema til lægen på undersøgelses- stuen.

Ventetid

Ventetiden kan variere meget for de forskellige undersøgelser. Vi kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid dit besøg vil vare. Derfor anbefaler vi dig at have afsat god tid.

Lægen kan i enkelte tilfælde blive nødt til at forlade stuen og tage sig af akut behandlingskrævende patienter, f.eks. fra vores Traumecenter.

Vi vil, så vidt det er muligt, holde dig orienteret om evt. ventetid og har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til personalet i skranken.
Ventetiden for akutte patienter kan vare op til 2-3 timer.

Afbud

Er du forhindret i at møde op til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud hurtigst muligt. Dette er vigtigt af hensyn til planlægning af dit videre forløb og vi kan evt. nå at give din tid til en anden patient.

Aflysning af et ambulant besøg kan betyde, at der går flere uger, før du kan få en ny tid. Telefonnummer kan du finde nederst på forsiden af denne pjece.

Tolk

Har du brug for at der er en tolk til stede, beder vi dig kontakte klinikken senest 2 dage inden det ambulante besøg.

Personale under uddannelse

På klinikstuen kan du ud over læge og sygeplejerske møde læge- og sygeplejestuderende. Rigshospitalet er et universitetshospital og som led i deres uddannelse, skal de studerende deltage i forskellige patientforløb.

Mad og drikke

I klinikkens venteområde er der placeret en vandautomat, du frit kan benytte. Mad og drikke kan i øvrigt købes i stueetagen.

Ved særlige behov er der mulighed for servering af yoghurt eller ernæringsdrikke.

Rygning

Rigshospitalet er et røgfrit hospital.

Kørsel

Du skal selv sørge for din transport. Har du brug for hjælp til kørsel, skal du henvende dig til klinikken, det er her visitering og bestilling af kørsel foretages.
Region Hovedstaden har en aftale med Falck.

På Bornholm udføres kørsel også af Falck. Er du bosiddende på Bornholm og har du brug for hjælp til transport, skal du kontakte Bornholms Hospital vedrørende dette på Patientrejser, tlf.: 56 90 90 99.

Dine rettigheder som patient

Du kan i skranken i klinikken få udleveret pjecen ”Patientrettigheder”, en vejledning for patienter og pårørende.

Parkering

Kommer du i bil, kan du parkere på de offentlige veje omkring Rigshospitalet, hvor der er parkometerbetaling.

Vi anbefaler, hvis det er muligt, at du bruger offentlige transportmidler, da antallet af frie parkeringspladser omkring hospitalet er stærkt begrænset i dagtimerne.

Redaktør