Velkommen til Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077

Velkomstinformation med praktisk information til patienter i Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077.

Personalet i Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077 byder dig velkommen.

I klinikken modtages nyhenviste med sygdomme og symptomer fra hjerne, nerver og muskler. Derudover foretages kontrolkonsultationer for patienter, som har været indlagt på det neurologiske sengeafsnit på Rigshospitalet.

Når du ankommer til forhallen på hospitalet, skal du skanne dit sundhedskort på skanneren. Hvis du skulle glemme det, er der også mulighed for at skanne kortet på afdelingen. Når kortet er skannet kan lægen se, at du er ankommet.

Forundersøgelse i klinikken

Forundersøgelsen er en samtale med lægen, hvor du bliver spurgt om dine symptomer og dit eventuelt tidligere forløb.

Lægen kan have brug for at indhente oplysninger fra dine evt. tidligere undersøgelser og vil bede om dit samtykke til dette.

Der er afsat ca. 45 minutter hos lægen, som tager stilling til, om du skal have lavet ny undersøgelser og planlægger dit videre forløb i klinikken. 

Hvis du skal have foretaget yderligere undersøgelser, vil du få information om disse.  Nogle skal have taget en blodprøve den første dag.

Du må beregne ca. 1½ time i alt.

Opfølgende konsultation i klinikken

Der er afsat ca. 20 minutter hos lægen, hvis du skal have svar på dine undersøgelser eller opfølgningssamtale på din indlæggelse.

Hvornår får du svar på undersøgelser?

Det er varierende hvor lang til, der går, før vi har svar på dine undersøgelser. Nogle svar kommer hurtigere end andre. Nogle blodprøvesvar kommer samme dag, mens fx en genetisk test kan tage flere måneder. 

Efter aftale med lægen vil du enten få svar på undersøgelserne ved en ny konsultation, ved en telefonopringning eller med post.

Afbud

Hvis du er forhindret i at møde til den planlagte tid, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, da en anden patient derved kan få glæde af tiden.

Ventetid

Vi tilstræber at overholde den tid, du har fået. Der kan dog opstå akutte situationer, som kan betyde, at der blive ventetid. Vores venteareal er fælles for flere læger, og du kan derfor opleve, at de ventende patienter ikke bliver kaldt ind i rækkefølge. Det betyder ikke, at du bliver sprunget over. Du bliver kaldt ind til besøg hos lægen, når det er din tur ifølge bookingen. Du er altid velkommen til at spørge i receptionen.

Pårørende

Du er velkommen til at have en pårørende med til undersøgelser eller konsultationer. 

Notér spørgsmål

Det er en god idé at skrive dine spørgsmål til lægen ned og tage dem med til samtalen. Det er vores erfaring, at det kan være svært at huske det hele, når man er til konsultation.

SMS eller E-mail information om din tid

Du kan få SMS eller E-mail med besked om din tid i klinikken. Du skal tilmelde dig NemSMS med dit MitID på www.borger .dk. 

Elektronisk journal

Nogle oplysninger i din journal er tilgængelige i elektronisk form. Du kan se din journal på www. sundhed.dk og minsundhedsplatform.dk ca. 14 dage efter besøget, hvis du er over 15 og har et MitID. Journalen er først og fremmest et arbejdsredskab for sundhedspersonalet, hvilket sproget kan afspejle.

PRAKTISK INFORMATION

Mad og drikke

Du kan frit benytte kaffe- og vandautomat i ventearealet. Hvis du har brug for noget at spise, kan du købe det i Café Nordlys i Nordfløjens forhal. Der findes også en 7-eleven og en café mellem opgang 2 og 3 i Højhuset.

Rygning

Rigshospitalet er røgfrit. Dette betyder, at der ikke må ryges på hospitalets område og gælder for både patienter, pårørende og personale. Hvis du har behov for at ryge, kan du benytte rygepavillonen. Dette bedes respekteret.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon. Vi beder dig blot om at vise hensyn i ventearealet og sætte telefonen på lydløs eller slukke den helt under konsultationen. Har du brug for at arbejde eller længere telefonsamtaler, vil vi bede dig om at dette foregår i venteområdet i stueetagen.

Gæsteadgang til internet

Kom på vores gratis gæstenet ved at koble dig på det trådløse netværk ”RegHGaest”. Opret dig som bruger med din e-mailadresse og få tilsendt en
adgangskode. Adgangen virker i 7 dage.

  1. Vælg RegHGaest under trådløse netværk på din mobil, pc eller tablet
  2. åbn internettet
  3. indtast dine oplysninger og log på

Hvis du er i bil

Vær opmærksom på, at der er begrænsede muligheder for parkering på Rigshospitalets område. Beregn ekstra tid til at finde parkeringsplads. Det kan især være svært at finde plads mellem kl. 8 og 14.

På Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk kan du finde en oversigt over parkeringspladser. Uden for Rigshospitalets område skal du købe en parkeringsbillet i de opstillede automater.

Dine muligheder for betalt transport

Den generelle regel er, at hvis dit helbred tillader det, skal du selv sørge for kørsel til og fra hospitalet. Klinikken tager, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, stilling til, om du kan tilbydes betalt kørsel. For at bestille kørsel skal du kontakte Rigshospitalets kørselskontor: Tlf. 35 45 46 66 eller hvis du bor i Region Sjælland: Tlf: 70 15 35 15.

Tolk

Der kan bestills tolk til samtalen, hvis du eller det sundhedsfaglige personale anser det for nødvendigt.
Kontakt venligst sygeplejerskerne på telefon 35 45 80 77 / tast 3.

Sundhedsfaglig kontakperson

Den sundhedsfaglige kontaktperson har ansvar for at sikre sammenhæng i dit forløb i klinikken.

Din kontaktlæge hedder:

_________________________________________________________________________________

Redaktør