Velkommen til Lindrende Behandling, klinik 4005

Klinik for Lindrende Behandling hjælper med at lindre de symptomer, der kan opstå som følge af en alvorlig sygdom.

Du er blevet henvist til klinik 4005 og her følger information om, hvilken støtte vi kan tilbyde dig og dine pårørende.

Vores klinik består af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, præst, fysioterapeuter, ergoterapeut og psykologer. Vi arbejder tæt sammen med andre afsnit og faggrupper for at du får et sammenhængende forløb.

Sammen med dig og dine pårørende har vi fokus på de symptomer og udfordringer, der fylder i hverdagen, og som er opstået som følge af en alvorlig sygdom og/eller behandling.

Vedlagt denne indkaldelse er et spørgeskema. Din besvarelse af spørgeskemaet og vores første samtale vil give os bedre klarhed over dine symptomer og behov.

Du bedes medbringe skemaet udfyldt til første samtale, hvor vi i fællesskab bliver klogere på, hvad der skal igangsættes af støtte og hvem fra vores team, der bedst vil kunne hjælpe dig og dine pårørende. Du og dine pårørende kan få mere viden og/eller støtte omkring udfordringer, som kan være af enten fysisk, psykisk, social eller eksistentiel karakter.

Som en hjælp i din forberedelse til den første samtale, vil vi også bede dig om at overveje nedenstående spørgsmål:

Hvordan ser du din situation?

Hvilke problemer og udfordringer har du - både kropsligt, psykisk, socialt og eksistentielt? 

Hvordan oplever du din fysiske funktionsevne? Nu - og i forhold til tidligere? 

Hvordan er dine tanker, overvejelser og generelle humør?

Du og dine pårørende får tilbudt andre samtaler som del af forløbet i 4005, blandt andre:

  • Samtale om ’Støtte til Livet’
  • ’Pårørende samtale’

Er I interesseret i dette, finder vi på første samtale et tidspunkt for hvornår vi holder samtalerne. Vi tilbyder derudover dine pårørende at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der skal identificere deres behov for støtte. Information om dette er vedlagt.

Venlig hilsen

Personalet i Lindrende Behandling, klinik 4005, Rigshospitalet

Redaktør