Velkommen til Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit 3062

Praktiske og almene oplysninger om sengeafsnit 3062.

I denne pjece vil du finde både praktiske og almene oplysninger om vores sengeafsnit.
Du vil kunne finde yderligere oplysninger om Rigshospitalet i pjecen
”Velkommen til Rigshospitalet”.

Kort om afsnittet

I sengeafsnittet er der plads til 10 patienter. Personalet er læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere samt sekretærer. Til sengeafsnittet er tilknyttet fysioterapeuter samt andre relevante faggrupper ved behov. Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, radiografer, medicinstuderende samt læger under uddannelse.

Vores adresse er:

Rigshospitalet
Afdeling for Rygkirurgi, Led- og
Bindevævssygdomme
Afsnit 3062
Opgang 3, 6. sal
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Vores telefonnummer er:

35 45 30 62
Plejepersonalet kan bedst træffes telefonisk på følgende tidspunkter: Kl. 11.00-13.00, samt efter aftale.

Praktiske oplysninger

Når du møder i sengeafsnittet, bedes du henvende dig til sekretæren i receptionen. Hun vil give besked til den sygeplejerske, der skal modtage
dig. Der kan være ventetid på indlæggelsesdagen.

Afbud

Såfremt du bliver forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig give besked hurtigst muligt. Afbud kan ske på telefon 35 45 30 62 mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 14.00.

Behandling i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme

For at sikre din oplevelse af kontinuitet og effektiv koordinering af dit behandlingsforløb tildeles du en behandlings -eller patientansvarlig læge.

Besøgstid

Der er besøgstid imellem kl. 14.30 og kl. 21.00. Får du besøg uden for besøgstiden, bedes I opholde jer i opholdsstuen af hensyn til din medpatient.
I tvivlstilfælde – kontakt venligst personalet.

Patientbibliotek og biblioteksvogn

Biblioteket ligger i forhallen lige ved hovedindgangen og har åbent hverdage kl. 10.00-16.00. Her er det muligt at låne bøger, magasiner, tidsskrifter, lydbøger, musik, elektroniske spil og film. Der er også litteratur på fx grønlandsk, enegelsk,
arabisk og urdu. Dagens aviser kan læses på biblioteket. En gang om ugen kommer biblioteksvognen på besøg til de patienter, som ikke har mulighed for at komme i biblioteket.

Hæveautomat

Hvis du har brug for at hæve penge, kan du gøre det i Danske Banks pengeautomat i Rigshospitalets forhal (ved hovedindgangen). Automaten er åben kl. 06.00-02.00 alle ugens dage.

Hvis du forlader sengeafsnittet

du ønsker at gå en tur, er du selvfølgelig velkommen til det. Du skal blot aftale det med personalet, så det ikke falder sammen med eventuelle undersøgelser eller behandlinger. Under indlæggelsen skal du bære et armbånd med dit navn og cpr-nummer. Dit armbånd udleveres ved indlæggelsen.

Medicin

Hvis du tager medicin, bedes du medbringe denne i original emballage samt medicinliste, så vi kan se hvilken medicin du tager. Under indlæggelsen er der mulighed for, at du efter aftale med personalet selv kan administrere din medicin. Medicinen må ikke ligge frit fremme på sengeborde eller andre steder. Euforiserende lægemidler skal opbevares aflåst.

Måltider

Plejepersonalet serverer måltiderne fra buffeten i spisestuen. Hvis du ikke selv har mulighed for at gå til buffeten, vil personalet servere maden.
Personalet hjælper først de patienter, som ikke selv kan komme til buffeten.

Morgenmad kl. 07.45-08.15
Frokost kl. 12.00-12.30
Aftensmad kl. 17.30-18.00

Måltider indtages i spisestuen, hvor vi henstiller til, at påklædningen som et minimum er badekåbe, og at alle hjælper til, at spisestuen er ryddelig.
Alle patienter får vurderet ernæringstilstanden og eventuelt behov for specialkost.
Der er mulighed for mellemmåltider, du skal blot rette henvendelse til personalet. Der er kolde drikke samt te og kaffe til fri afbenyttelse i spisestuen.

Egne mad- og drikkevarer

Du må gerne medbringe egne mad- og drikkevarer.
I spisestuen findes et patientkøleskab. Husk at skrive navn og dato på den mad du opbevarer. Af hygiejniske årsager må indlagte patienter og
pårørende ikke selv gå i køkkenet og tage mad og drikke.
I sengeafsnittet forefindes i øvrigt en ”Vejledning til patienter og pårørende om hygiejne i hospitalets køkkener”.
I stueetagen findes der flere forskellige muligheder.

Håndhygiejne

I vores sengeafsnit er nogle patienter særligt modtagelig for infektion. Smitte spredes hyppigst ved dårlig håndhygiejne. Det er derfor vigtigt, at du og dine pårørende er særligt grundige med at vaske hænder eller bruge håndsprit.
God håndhygiejne er specielt vigtigt efter toiletbesøg, samt før du tager drikkevarer fra patientkøleskab og vogn.

IT

Hvis du medbringer en bærbar pc, kan du gratis benytte Rigshospitalets gæstenet – under hensyntagen til din medpatient.
Se i øvrigt hylden med informationsmateriale på gangen.

Parkering

På hverdage i tidsrummet kl. 14.45 til 06.30 samt i weekender og helligdage er der gratis parkering for alle på Rigshospitalets område. Ved opgang 3 findes nogle få pladser afmærket til handicapparkering.
Der udleveres kun parkeringsbillet til ambulante patienter.
Yderligere information om parkeringsregler findes på kortet over Rigshospitalet.

Rygning

Rygning på Rigshospitalets område må kun finde sted i rygepavillonen ved opgang 45. Se kortet over Rigshospitalet.

TV/radio/telefon

Der er gratis TV, radio og telefon på alle sengestuer.
Du skal bruge høretelefoner for at høre lyden på fjernsynet. Høretelefoner kan købes i 7-Eleven kiosken. Har du selv høretelefoner, kan disse også benyttes.
Brug af TV skal ske under hensyntagen til din medpatient. Ved hver seng er der en telefon og en vejledning til, hvordan den kan bruges. Ved telefonsamtaler på sengestuen bedes du tage hensyn til din medpatient.

Værdigenstande/tab af ejendele

Alle værdigenstande som smykker, ur, penge, kreditkort og lignende er dit personlige ansvar. Hospitalet har ikke mulighed for at erstatte stjålne eller tabte genstande. Derfor opfordrer vi til at medbringe så få værdigenstande
som muligt og ikke lade noget ligge fremme på stuen. Du har mulighed for at låse dine ejendele ind i skabet på stuen eller i sengebordet.
Hospitalet er ikke erstatningsansvarlig, hvis ejendelene stjæles fra det aflåste skab. Hvis du er nødt til at have værdigenstande med, så tal med personalet i afsnittet om, hvordan du bedst opbevarer dem.

Stuegang

Der afvikles normalt stuegang på hverdage mellem kl. 9.30 og kl. 11.00 i afsnittets stuegangsrum. Vi benytter behovsorienteret stuegang. Det vil sige, at personalet vurderer hvilke patienter, der skal have stuegang samme dag, ligesom patienten altid kan anmode om stuegang. Stuegangen afvikles på skift af afsnittets læger. Skulle der være behov for en længere samtale med
lægen, er det hensigtsmæssigt, at dette planlægges.
Samtalen arrangeres ved henvendelse til plejepersonalet. Du bestemmer selv, om dine pårørende skal deltage i samtalen.

Mødeaktivitet for personalet

Læger og plejepersonale mødes dagligt for at planlægge dagens arbejde og for at diskutere behandling og pleje til indlagte patienter. Disse møder foregår i tidsrummet kl. 8.30-9.00 og igen fra kl. 13.00-13.30. Der vil på disse tidspunkter ikke være så meget personale at se i afsnittet.
Vagtskiftet til aftenvagten er kl. 15.00 og igen kl. 23.00. I vagtskifterne bruger plejepersonalet ca. 15 minutter til at videregive information til
hinanden. For at sikre tavshedspligt og diskretion beder vi om, at døre med påmærkningen ”kun adgang for personale” bliver respekteret.

Udskrivelse

Ved din udskrivelse, bliver du informeret om det videre forløb. Er der behov for fortsat kontrol, kan dette enten foregå i vores klinik, daghospital, hos egen læge eller på det lokale sygehus. Er der behov for hjemmepleje eller hjemmehjælp, vil
plejepersonalet i afsnittet kontakte din kommune.

Min sundhedsplatform

Du kan komme i kontakt med os på Min Sundhedfsplatform på www.minsundhedsplatform.dk, her kan du bl.a. skrive direkte til os, hvis du
har spørgsmål, læse dele af din journal, se dine aftaler og se prøvesvar.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, kan vi henvise til vores hjemmeside, som findes på: www.rigshospitalet.dk

Redaktør