Velkommen til Led- og Bindevævssygdomme, klinik 50

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme er en specialafdeling der udreder, behandler og plejer gigt -og rygsygdomme.

I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du er tilknyttet klinikken i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. Vi ønsker at give dig den bedste behandling og pleje af din gigt (inflammatorisk), og vi bestræber os på at gøre det i gode og trygge rammer. Vi vil gerne høre fra dig, hvis der skulle opstå situationer/episoder, hvor dine oplevelser i klinikken ikke svarer til dine forventninger. 

Hvem er vi

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme er en specialafdeling der udreder, behandler og plejer gigt -og rygsygdomme. Til klinikken er knyttet en stor forskningsafdeling. Alle vores forskningsprojekter har til formål at bedre udredning og behandling af gigtsygdomme.

Når du møder i klinikken

Du skal henvende dig i receptionen, når du møder i klinikken. Her registrerer vi, at du er mødt, og lægen eller sygeplejersken vil herefter hente dig i venteområdet. Husk dit sundhedskort (det gule sygesikringskort); det skal du vise til sekretæren i receptionen. Efter konsultationen hos lægen eller sygeplejersken skal du henvende dig i receptionen igen. Her vil sekretæren bestille blodprøver eller andre undersøgelser og give dig en tid til næste besøg.

Afbud

Det er vigtigt, at du møder til den tid du har fået. Bliver  du forhindret i at møde op, vil vi bede dig om at ringe på telefon 38 63 31 19, mellem kl 8.00-15.00.                             Afbud til lægekonsultation skal ske til lægens sekretær,  se telefonnr. på ”det blå kort”.

Blodprøver                           

Blodprøver tages på Klinisk Biokemisk Afdeling.  Indgang 4, 2. sal.  Mandag, tirsdag og torsdag kl 7.30-14 Onsdag kl. 7.30-17.00  Fredag kl 7.30-13.30.  Det er muligt at få taget blodprøver på andre hospitaler i  Region Hovedstaden. Ring til sygeplejerskerne for yderligere information.

Danbio

Vi beder dig besvare en række spørgsmål før hver konsultation, for at vi kan se, hvordan din gigt påvirker dig for tiden. Herfra kan vi sammen planlægge din videre behandling. Spørgsmålene besvarer du på en computer med touch skærm, der er placeret i venterummet. Du vil blive introduceret til denne touch skærm af en sygeplejerske ved et af de første besøg i ambulatoriet.

Forberedelse til konsultation 

For at du kan få det bedste udbytte af samtalen hos lægen eller sygeplejersken, anbefaler vi:

  • Skriv dine spørgsmål ned 
  • Tal evt med dine pårørende herom inden 
  • Medbring gerne en pårørende 

Hjemmeside

www.rigshospitalet.dk  - Under fanen ”afdelinger” – fin- der du Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme.

Hvor finder du klinikken

Indgang 5 – stuen

Håndhygiejne

Det er vigtigt, at du er særlig grundig med din håndhygiejne for at forebygge infektioner. Der er servietter med håndsprit i venteværelset.

Journal

I ”min-e-journal” kan du se din egen journal fra alle offent-  lige sygehuse i Danmark. Adgang fås ved at logge I ”min-e-journal” kan du se din egen journal fra alle offentlige sygehuse i Danmark. Adgang fås ved at logge på sundhed.dk med din nem-id. Egen læge har adgang til din journal via sundhed.dk.

Lægen

Du vil få tildelt en reumatolog i klinikken.   Ved hver lægekonsultation taler du og din reumatolog om din gigt og din behandling. Her planlægges videre behandling og undersøgelser. 

Du kan komme i kontakt med din reumatolog ved at ringe til lægens sekretær, som kan tage imod besked.

Medicinudlevering

I klinikken udleveres nogle former for gigtmedicin, som din reumatolog har ordineret.  Det får du nærmere besked om, hvis det er tilfældet for din gigt. Du kan hente medicinen på hverdage mellem kl 8.00-15.00; onsdag mellem kl. 8.00-17.00. Du henvender dig i receptionen, og sygeplejersken vil sørge for udlevering og information.

Min Sundhedsplatform

Du kan komme i kontakt med os på Min Sundhedsplatform på www.minsundhedsplatform.dk, her kan du bl.a. skrive direkte til os, hvis du har spørgsmål, læse dele af din journal og se prøvesvar.

Mobil og PC

Du kan frit benytte din mobil, bærbar PC eller tablet i klinikken. Du kan gratis benytte Rigshospitalets gæstenet.  

Parkering

Du kan parkere gratis på hospitalets område. Der er et stort parkeringsområde uden for Indgang 5. Der er mulighed for 3 timers parkering og heldagsparkering. Vær opmærksom på parkeringsskiltene. Hospitalet påtager sig ikke ansvaret for din bil under parkeringen.

Prøvesvar

Svar på blodprøver og undersøgelser bliver altid set af en reumatolog. Du hører fra din reumatolog, hvis svarene medfører ændringer i din behandling. Du hører ikke fra os, hvis undersøgelserne er som vi forventer.

Recepter

Henvendelse om recepter skal ske til din reumatologs sekre- tær. Medicin der ikke er en del af din gigtbehandling, skal du have fornyet hos din egen praktiserende læge. 

Rygning

Rigshospitalet er et røgfrit hospital indendørs og udendørs.

SMS info

Du kan få tilsendt en SMS, som minder dig om, at du har en tid i klinikken. Tag en folder i venteområdet.

Samarbejde

Det er vigtigt for et godt behandlingsresultat, at du forstår den  information der gives, så spørg hvis du er i tvivl. Ligeledes er det vigtigt, at du fortæller os, hvordan du har det og klarer hverdagen med din gigt.

”Skærmen” 

Se Danbio. 

Sygeplejersken

Du kan altid henvende dig til sygeplejerskerne med spørgsmål om din gigt, din medicin, evt. bivirkninger til medicinen og blodprøver. Du kan også tale med sygeplejerskerne om forværring i gigten (som fx hævede og ømme led, smerter, træthed, søvnbesvær), følelsesmæssige reaktioner og hverdagen med gigten.   Sygeplejerskerne i klinikken oplærer dig i, hvordan du skal  tage din medicin. Sygeplejerskerne giver også medicin som infusion i drop, hvis du har behov for det.

Telefonnummer          

38 63 31 19

Telefontid                    

Fra kl 13.00 - 15.00 besvares telefonen af en sygeplejerske. Fra kl 08.00 – 13.00 besvares telefonen af en sekretær. Sekretæren kan give besked til sygeplejersken, hvis du ønsker at blive ringet op af en sygeplejerske. Sygeplejersken vil ringe til dig mellem  kl 13.00-15.00.

Tolk

Vi har mulighed for at bestille tolk til fremmedsprog og tegn- sprog. Tolk skal bestilles forud for konsultationen. 

Transport

Du betaler selv for transport til og fra hospitalet. Du kan kontakte Kørselservice Syd på tlf. 38 69 70 00, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne transportere dig selv til og fra hospitalet. 

Kørselsservice Syd står for al kørsel til Rigshospitalet - Glostrup.  Kørselsservice Syd vil ud fra nogle spørgsmål vurdere, om  du kan bevilges kørsel til og fra hospitalet. 

Du skal selv bestille kørsler hos Kørselservice Syd, når du  har en tid i klinikken og har får bevilget kørsel.

Ventetid

Vi bestræber os på at holde den tid, du har fået hos lægen eller sygeplejersken. Der kan dog opstå ventetid, fordi nogle  problemstillinger kan tage længere tid, og akutte opgaver prioriteres højt. 

Der kan være ventetid på udlevering af medicin hos sygeplejersken, men vi gør os umage for at mindske denne. Du kan altid henvende dig til sekretæren i receptionen og høre om aktuelle ventetider.

Åbningstid i klinikken 

Mandag – Fredag kl 8.00-15.00 

Åben Klinik

”Åben Klinik” indebærer, at du som patient selv vurderer, hvornår du har brug for at se en reumatolog og/eller en sygeplejerske.  Er du tilknyttet ”Åben Klinik” følges du med 1 årlig konsultation hos reumatologen og 1 årsvisit hos sygeplejersken. De 2 besøg er forskudt med et halvt år. 

Du kan kontakte ”Åben Klinik”’s telefon 38 63 42 80, hvis du  får behov for at se en reumatolog eller en sygeplejerske mellem de to besøg. Denne besvares altid af en erfaren sygeplejerske. 

Du kan blive set af din reumatolog inden for 5 hverdage. Har du behov for en hurtigere vurdering, kan det ofte finde sted fra dag til dag i klinikken. Vi kan ikke sikre, at det vil være din reumatolog. Konsultation hos en sygeplejerske kan planlægges fra dag til dag. Blodprøver tages hver 8. uge.  Udlevering af medicin er også hver 8. uge.

Egne noter

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Billedet viser et kort over Rigshospitalet - Glostrup
Billeder viser parkeringspladsen
Redaktør