Velkommen til Led- og Bindevævssygdomme, klinik 4242

Oplysninger om Klinik for Led- og Bindevævssygdomme.

Vi vil med denne pjece gerne give dig oplysninger om vores klinik, og hvad du kan forvente dig, når du møder til kontrol.

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme arbejder blandt andet med udredning og behandling af gigtsygdomme, bindevævssygdomme samt særlige sygdomme i muskler og led. Afdelingen er tilknyttet Københavns Universitet og har en betydelig forskningsaktivitet, så en del patienter vil blive spurgt om deltagelse i forskningsprojekter. Der er til stadighed medicinske studerende og læger under videreuddannelse til speciallæger i vores klinik.
Når du kommer i klinikken, skal du henvende dig i receptionen, så vi kan registrere at du er kommet. Scan dit sundhedskort (sygesikringskort)
hos sekretæren. Efter konsultationen hos lægen skal du henvende dig i receptionen igen. Her vil sekretæren give dig en tid til næste kontrol.

Konsultation

Ved dit første besøg her (forundersøgelse) vil der være afsat 45 minutter til samtale og undersøgelse hos lægen. I løbet af samtalen vil det blive
planlagt, om der er behov for yderligere undersøgelser eller behandling. Det besluttes, om du skal fortsætte med undersøgelser og behandling her, eller du skal fortsætte på dit lokale hospital eller din egen læge. Ved efterfølgende besøg i klinikken er der afsat 15 minutter til samtale og undersøgelse. Patienter med visse typer af bindevævssygdomme kan inden konsultationen blive
bedt om at afgive en urinprøve og/eller at få målt blodtrykket.

Ventetid

Vi bestræber os på at holde tiderne, men nogle problemstillinger kan tage længere tid, og akutte opgaver prioriteres højt, så der kan opstå ventetid. Sekretæren i receptionen kan som regel give dig et bud på, hvor lang ventetiden kan være.

Forberedelse til konsultation

For at du kan få det bedste udbytte af samtalen med lægen, anbefaler vi:

  • Skriv dine spørgsmål ned
  • Prioriter hvad der er vigtigst for dig at få svar på
  • Tal evt. inden med dine pårørende herom
  • Medbring gerne en pårørende
  • Medbring din medicinliste ved hver konsultation
  • Medbring de tilsendte skemaer ved 1. konsultation.

Prøvesvar

Svarene på de blodprøver og andre undersøgelser, du får foretaget, bliver altid set af din behandlingsansvarlige læge, du er tilknyttet. Hvis svarene skal medføre ændringer i din behandling, vil du høre fra os.
Hvis undersøgelserne er, som vi forventer, hører du ikke fra os. Vi har desværre ikke mulighed for at give svar, når prøverne er normale og beder om, at du ikke kontakter os for at få svar, medmindre du har aftalt det med lægen.

Recepter

Her i klinikken udleveres bestemte typer af medicin, som er særlig dyr. Det får du nærmere besked om, hvis det er tilfældet for din sygdom.
Anden medicin vil vi udskrive recept på, når du påbegynder en behandling.
Fornyelse af recepter på den medicin, vi er ansvarlige for, skal ske i forbindelse med konsultationerne, men ellers beder vi dig henvende dig til egen læge herom.

Egen læge

Efter hvert lægebesøg får din egen læge besked om dit forløb her hos os.
Du har direkte adgang til din patientjournal på www.minsundhedsplatform.dk, her kan du se dele af din journal, dine aftaler, skrive direkte til os og se dine prøvesvar.

Lægen

Hvis dit forløb skal fortsætte, vil du senest ved dit 2. ambulante besøg få tildelt en behandlingseller patientansvarlig læge, som er ansvarlig for din behandling og vil planlægge eventuelle videre undersøgelser og behandling sammen med dig. Du kan komme i kontakt med lægen ved at ringe til sygeplejerskerne eller sekretærerne, som kan tage imod besked.

Sygeplejersken

I klinikken er der ansat sygeplejersker, som du altid frit kan henvende dig til med spørgsmål i forhold til din sygdom.

SMS info

Du kan få tilsendt en SMS, som minder dig om, at du har en tid i klinikken eller du kan se dine aftaler på www.minsundhedsplatform.dk. Tag en folder i venteområdet.

Telefontid

Du kan henvende dig til sygeplejerskerne om alt, der har relation til din sygdom: Spørgsmål om sygdom, behandling med medicin, forværring i sygdom samt spørgsmål angående dit undersøgelsesprogram, blodprøver eller andet. Du kan også skrive til os på www.minsundhedsplatform.dk

Du kan henvende dig til sekretærerne om ændring af din ambulante tid, hvis du vil aflyse din tid eller have vejledning i forhold til transport eller lignende.

Håndhygiejne

Smitte spredes hyppigst ved dårlig håndhygiejne. Det er derfor vigtigt, at du og dine pårørende er særligt grundige med at vaske hænder eller bruge håndsprit, gerne når du kommer til konsultation og altid efter toiletbesøg.
Vi beder dig oplyse, hvis du har været indlagt eller behandlet på et udenlandsk hospital, da vi ønsker at forebygge udbredelsen af multiresistente bakterier.

Journal

www.minsundhedsplatform kan du se dele af din journal, skrive til os, se dine aftaler og prøvesvar.

Parkeringsforhold

Se pjecen ”Velkommen til Rigshospitalet” der findes i vores venteområde.
Det kan være meget vanskeligt at finde en parkeringsplads, så kom i god tid.

Rygning

Rigshospitalet er et røgfrit hospital. Rygning på hospitalets område må kun finde sted i Rigshospitalets rygepavillonen. Se pjecen ”Velkommen til Rigshospitalet” der findes i vores venteområde.

Medicin

Medicin, der udleveres via klinikken, skal forudbestilles enten pr. mail eller telefon en uge før afhentning. Medicinen skal hentes mellem kl. 8 –14. Medicin sendes af sikkerhedsmæssige årsager ikke med post. En vejledning til ovenstående fås hos sygeplejerskerne i klinikken.

Brug af mobiltelefon og bærbar pc

I venteområdet må du gerne bruge din telefon i det omfang, det ikke generer de andre patienter. Hvis du har en bærbar pc, kan du gratis benytte Rigshospitalets gæstenet. Du kan få en adgangskode hos sekretærerne i receptionen.

Blodprøver

Blodprøvetagning foregår i Ambulatorium for Blodprøvetagning, afsnit 5001, som ligger i stueetagen mellem opgang 4 og 5. Der er åbent kl. 07.30-15.00 på hverdage. Om fredagen dog kl. 07.30-14.30.
Blodprøver kan også tages på lokal sygehus.

Forplejning

I vores venteområde står kander med vand til fri afbenyttelse.
Patienter, der har et længere ophold i klinikken på grund af medicingivning, kan få kaffe, the, vand og småkage. Ud over dette er der ingen servering. I stueetagen findes der flere forskellige muligheder.

Tolk

Klinikken har mulighed for at bestille en tolk til tolkning på fremmedsprog samt tegnsprog. Det kræver dog, at det er gjort i god tid forud for konsultationen.

Forløb

I tilfælde hvor sygdommen er velbehandlet eller i ro, kan behandling evt. foregå på lokalsygehus.

Samarbejde

Det er vigtigt for et godt behandlingsresultat, at du forstår den information der gives, så spørg hvis du er i tvivl.
Ligeledes er det vigtigt, at du fortæller os, hvordan du har det og klarer hverdagen med din sygdom.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, kan vi henvise til vores hjemmeside, som findes på: www.rigshospitalet.dk

Redaktør